Mijają dwa lata odkąd Jarosław Ferenc ponownie objął fotel Prezydenta Miasta Radomska. Przyszedł więc czas na podsumowania.


 

Slajd1

Dwa lata temu, 19 listopada 2018 roku, Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc złożył uroczyste ślubowanie podczas pierwszej Sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. Przez pierwsze dwa lata pięcioletniej kadencji udało się zrealizować wiele ważnych zadań inwestycyjnych, proekologicznych czy społecznych. W 2020 roku podjął skuteczne działania na szczeblu lokalnym związane z pandemią koronawirusa.

Slajd2

Najważniejsza i największa inwestycja prowadzona przez ostatnie dwa lata to budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Aquara” przy ul. Świętej Jadwigi Królowej. Obiekt wyposażony jest w basen sportowy, rekreacyjny, brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią, wodny plac zabaw, saunarium, wanny z hydromasażem, a także pokoje hotelowe. Koszt inwestycji to ponad 30 milionów złotych, a na jej realizację Miasto pozyskało blisko 7,4 miliona złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego oraz 3,5 miliona złotych z Ministerstwa Sportu.

Slajd3

Ważną inwestycją, która wpłynęła na poprawę estetyki miasta i przyczyniła się do zmniejszenia zużycia energii była termomodernizacja Urzędu Miasta. Budynek został ocieplony, wykonano nową elewacją oraz windę, dzięki której urząd stał się bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych. W całym budynku zmodernizowano centralne ogrzewanie, wymieniono kaloryfery, a na dachu zainstalowano panele fotowoltaiczne. Termomodernizację przeprowadzono również w Publicznym Przedszkolu nr 2, gdzie ocieplono ściany, wymieniono stolarkę okienną oraz zmodernizowano system ciepłej wody użytkowej i zainstalowano energooszczędny system oświetlenia LED.

Blisko dwa lata po radomszczańskich ulicach jeżdżą nowoczesne autobusy. Są przede wszystkim przyjazne dla środowiska, ponieważ spełniają restrykcyjne normy emisji spalin, ale też wygodne i funkcjonalne. Są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadają klimatyzację i porty USB do ładowania smartfonów. Wraz z zakupem nowych autobusów w mieście wybudowano nowoczesne przystanki wyposażone w elektroniczny system informacji pasażerskiej.

Jednym z priorytetów inwestycyjnych była modernizacja i przebudowa miejskich dróg w sposób zrównoważony, uwzględniający potrzeby mieszkańców wszystkich rejonów Radomska. Do największych z nich zaliczyć można gruntowną przebudowę ulic Spacerowej i Dobrej oraz obecnie przebudowywanych ulic Św. Rozalii, Kraszewskiego, Piłsudskiego oraz długo wyczekiwanej przez mieszkańców modernizacji ulicy Stara Droga. Ponadto nowe nawierzchnie asfaltowe wykonano m.in. na ulicach: Włościańskiej, Transportowej, Geodetów, Kościowa, Krańcowej, Wypoczynkowej, Bohomolca, Topolowej, Łąkowej, Skłodowskiej, Wymysłowskiej, Kutrzeby, Kordeckiego i Ziołowej.

Slajd4

Minione dwa lata obfitowały również w inwestycje ważne z punktu widzenia estetyki i funkcjonalności miejskich skwerów i parków.

W obecnej kadencji w naszym mieście przybyło miejsc do spędzania czasu wolnego z rodziną i przyjaciółmi. Wszystko to za sprawą dużych miejskich inwestycji, ale też zaangażowaniu radomszczan zgłaszających interesujące projekty w ramach Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Slajd5

Nowe oblicze zyskała ulica Reymonta, po gruntownej przebudowie stała się deptakiem przyjaznym dla pieszych i przedsiębiorców, a miejsce z ławeczką Reymonta służy nie tylko wypoczynkowi, ale stanowi lokalną atrakcję.

Dokończono rewaloryzację wschodniej części Parku Świętojańskiego. Dzięki niej park stał się miejscem przyjaznym dzieciom, które mogą bawić się na pełnym atrakcji placu zabaw. Jest to też miejsce relaksu dla osób chcących odpocząć w cieniu drzew przy nowej fontannie, która wieczorami mieni się pełną paletą kolorów. Zrewaloryzowana przestrzeń jest również miejscem, gdzie organizowane są imprezy dla mieszkańców, np. Miejski Sylwester i Letnie Granie.

Skwer Jakuba Lechowskiego przy ul. Sierakowskiego to kolejne miejsce wypoczynku, które po gruntownej przebudowie zostało przywrócone mieszkańcom Radomska.  To otwarty, estetyczny i nowoczesny skwer z wieloma ozdobnymi gatunkami drzew. Łącznie posadzono tam 63 drzewa, 108 krzewów, 150 sadzonek bluszczu oraz ponad 300 metrów kwadratowych traw ozdobnych. Wykonano też nowe ławki, stojaki na rowery oraz nowoczesne oświetlenie ledowe.

Przy tężni na Wymysłówku powstał Park Wypoczynkowo-Rekreacyjny. Nowy park podzielony został na dwie funkcjonalne strefy. W pierwszej znajdują się ławki i trejaże, a drugą wyposażono w siłownię na świeżym powietrzu. Można tam zagrać również w tenisa stołowego i szachy.

W kształtowaniu miejskiej przestrzeni i miejsc sprzyjających wypoczynkowi na świeżym powietrzu aktywnie biorą udział mieszkańcy Radomska. W ramach Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście powstało wiele cennych obiektów służących rekreacji oraz dających możliwość aktywnego spędzania czasu w rodzinnym gronie. 

Od lata 2020 roku mieszkańcy mogą korzystać z drugiej radomszczańskiej tężni, która znajduje się przy tzw. „Wielorybku”. Obiekt uatrakcyjnił istniejącą w sąsiedztwie bazę sportowo-rekreacyjną. Dużym plusem projektu jest możliwość jego rozbudowy, gdyż podziemna instalacja umożliwia obsłużenie dwóch dodatkowych modułów tężni.

Z kolei aktywnemu wypoczynkowi i zabawie służy Pumptrack w Miasteczku Ruchu Drogowego, specjalistyczny tor dla początkujących oraz bardziej zaawansowanych adeptów jazdy wyczynowej na rowerze. Składa się z muld, wzniesień, ostrych zakrętów i wyboistych prostych, po których jeżdżąc wykonuje się charakterystyczny „pompujący” ruch. Trasę tę można pokonać na rowerze, ale też na deskorolce, hulajnodze, rolkach czy wrotkach.

Slajd6

Część wymienionych wcześniej inwestycji była realizowana z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych, zarówno unijnych jak i krajowych. W roku 2019 i 2020 miasto zawarło umowy o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 34 milionów złotych. Do najważniejszych inwestycji, które zostały wsparte zewnętrznym finansowaniem należy m.in. budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Aquara”, rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii, przebudowa ulic: Spacerowej, Stara Droga, Piłsudskiego, termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Publicznego Przedszkola nr 2.

Miasto skutecznie pozyskuje również środki zewnętrzne na realizację programów edukacji ekologicznej czy utworzenie pracowni ekologicznych. 

Slajd7

Miasto Radomsko konsekwentnie prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza. Od 2019 roku pracownicy Urzędu Miasta pomagają radomszczanom wypełniać wnioski do ogólnopolskiego programu wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła „Czyste Powietrze”. Natomiast w 2020 roku rozpoczął się nabór do miejskiego programu wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Na jego realizację przeznaczono 500 tysięcy złotych. Do tej pory 88 osób podpisało umowę na wymianę starego źródła ciepła, a połowa została już zrealizowana.

Na zmniejszenie niskiej emisji z pewnością pozytywnie wpływa również wspomniana wcześniej termomodernizacja Urzędu Miasta i Publicznego Przedszkolna nr 2, zakup nowoczesnych autobusów czy zachęcanie młodzieży szkolnej do korzystania z darmowej komunikacji miejskiej.

Slajd8

Jednym z kluczowych aspektów proekologicznej działalności jest też edukacja najmłodszych mieszkańców miasta. W szkołach podstawowych prowadzone są zajęcia mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak ważna jest segregacja odpadów i utrzymanie czystości oraz dbanie o dobrą jakość powietrza. Radomszczańskie szkoły co roku realizują programy edukacyjne dofinansowane z WFOŚIGW w Łodzi.  Realizacji tych zadań w  atrakcyjnej dla uczniów formie służą m.in. nowe ekopracownie, które ostatnio powstały w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7, 8 i 9. W edukację ekologiczną młodych radomszczan aktywnie włącza się Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami oraz Dział Ochrony Środowiska PGK. Organizowane są spektakle ekologiczne, konkursy, prelekcje, zajęcia dla dzieci, ekopikniki, kampanie informacyjne związane z zanieczyszczeniem powietrza i działaniami podejmowanymi przez miasto na rzecz jego poprawy.  Ponadto w miejskich przedszkolach zainstalowano oczyszczacze powietrza.

Wspólnie z Towarzystwem Budownictwa Społecznego miasto organizowało pokazy prawidłowego sposobu rozpalania ognia w domowych piecach, który przyczynia się do znacznego ograniczenia zadymienia oraz pozwala zwiększyć efektywność procesu spalania paliwa. Natomiast w akcji „Zielone Radomsko” zachęcało radomszczan do sadzenia drzew – rozdano ponad 3000 sadzonek młodych drzewek.

Aby zwiększyć świadomość mieszkańców dotyczącą czystości powietrza zakupiono 20 sensorów badających jego jakość. Wyniki ich odczytów można sprawdzać na bieżąco w darmowej aplikacji Airly na smartfony. Czujniki mierzą temperaturę powietrza, ciśnienie, wilgotność oraz stężenie pyłów (PM 10, PM 2,5 czy PM 1) w konkretnej lokalizacji.

Z kolei na poprawę  jakości powietrza w Radomsku wpływa rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, co oznacza eliminację indywidualnych źródeł niskiej emisji.

Slajd9

Miasto Radomsko aktywnie wspiera lokalnych przedsiębiorców, oferując im wsparcie na wielu płaszczyznach działalności oraz dba o rozwój gospodarczy miasta. Jednym z przedsięwzięć mających m.in. zwiększyć dostęp do wiedzy eksperckiej jest Starter Radomsko, który przez ostatnie dwa lata przeprowadził łącznie 47 szkoleń i spotkań wspierających przedsiębiorców. Wartościowe szkolenia prowadzono również wśród młodzieży szkół średnich. W spotkaniach z uczniami poruszano takie tematy jak: przedsiębiorczość, zakładanie własnej firmy czy rola Startera Radomsko we wspomaganiu początkujących przedsiębiorców – m.in. funkcja inkubatora przedsiębiorczości, czyli korzystnego wynajmu pomieszczeń biurowych w atrakcyjnych cenach. Obecnie z tej formy pomocy korzysta pięć młodych firm. Starter Radomsko promuje również dobre praktyki w biznesie, firmy działające na terenie miasta mogą wziąć udział w konkursie „Zaufany Pracodawca” i otrzymać certyfikat świadczący o wyróżniającym się podejściu do pracownika. Program ma na celu wyłonienie i promocję pracodawców, którzy odpowiednio wynagradzają swoich pracowników, traktują ich z szacunkiem i dbają o ich dobro, podnoszą kwalifikacje swoich pracowników oraz prowadzą aktywne działania specjalne na rzecz pracowników. Obecnie Certyfikatem Zaufanego Pracodawcy mogą pochwalić się dwie firmy - Frigo Logistics oraz PRT Radomsko.

Minione dwa lata to również prężny rozwój radomszczańskiej podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Sprzedano 11.5 hektarów terenów inwestycyjnych, na których powstaną zakłady firmy OFAS produkującej części do maszyn rolniczych oraz Lubatherm Innovation zajmującej się wytwarzaniem materiałów budowlanych. Ponadto Miasto Radomsko stale ulepsza infrastrukturę radomszczańskiej podstrefy, w ostatnim czasie wykonano m.in. remont ulicy Geodetów oraz zaprojektowano jej przedłużenie w kierunku ulicy Krasickiego. Dbając o łatwy dostęp do aktualnych i przydatnych informacji dla potencjalnych inwestorów - w 2020 roku uruchomiono stronę internetową www.biznes.radomsko.pl zawierającą informacje o terenach inwestycyjnych, a także o działaniu programów wspierających przedsiębiorczość i Startera Radomsko.

Miasto nieprzerwanie wspiera także branżę stolarską w ramach Radomsko Mebluje.  Współorganizowało wystawę na targach Meble Polska w Poznaniu, na którym swoje produkty i usługi wystawiło 18 firm z branży meblowej. Przeprowadzono 6 specjalistycznych szkoleń dla branży meblowej będących odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie wynikające z sytuacji gospodarczej. Odbyły się również spotkania dotyczące prawa autorskiego i projektowania nowoczesnych mebli o wysokich walorach estetycznych. Nawiązano współpracę z Ogólnopolską Gospodarczą Izbą Producentów Mebli, co zaowocowało udziałem w spotkaniach Izby oraz coroczną publikacją Radomsko Mebluje na stronach katalogu Polish Furniture Export Catalog.

Slajd10

Od marca 2020 roku cały kraj zmaga się z pandemią koronawirusa. Miasto Radomsko podjęło działania mające na celu minimalizowanie zagrożenia, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, klientom urzędu oraz pracownikom. Co prawda ograniczono wstęp do budynku Urzędu Miasta, ale dzięki dwuzmianowemu systemowi wydłużono godziny pracy i   zachowano ciągłość obsługi interesantów. Przyjęty na czas pandemii dwuzmianowy system pracy ogranicza też kontakty między pracownikami. Zamontowano bramkę sanitarną kontrolującą temperaturę ciała i wykonującą dezynfekcję rąk osób wchodzących do urzędu. Ponadto na wszystkich piętrach budynku dostępne są dozowniki płynu dezynfekującego.

W kwietniu 2020 roku zakupiono 40 tysięcy maseczek dla mieszkańców miasta, które dystrybuowane były do skrzynek pocztowych przez pracowników urzędu oraz wolontariuszy. Inicjatywa ta zbiegła się z rządowym nakazem zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej i ułatwiła radomszczanom dostęp do maseczek, które nie zawsze były wtedy dostępne na rynku.  Odrębna i równie ważna forma pomocy radomszczanom realizowana jest na podstawie zarządzenia prezydenta, dotyczącego szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Radomska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc osobom chorym i przebywającym w kwarantannie w postaci: dostarczania paczek żywnościowych, ciepłych posiłków, leków i środków higienicznych, a także zapewnia pomoc psychologiczną.

Z kolei istotnym działaniem na rzecz przedsiębiorców było wprowadzenie programu pomocy dla lokalnych firm, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wywołanych pandemią. Uchwały o przedłużeniu terminów rat płatności podatku od nieruchomości oraz zwolnieniu od podatku od nieruchomości zostały podjęte już w kwietniu 2020 roku. Z tych formy pomocy skorzystało łącznie 46 przedsiębiorców prowadzących działalność w naszym mieście. Dodatkowa forma pomocy udzielana lokalnym firmom prowadzona jest na podstawie odrębnych przepisów ordynacji podatkowej. Na ich podstawie umarzano zaległości podatkowe łącznie na kwotę blisko 53 tysięcy złotych, rozłożono na raty płatności o wartości 83 tysięcy złotych, oraz odroczono termin płatności podatku na kwotę 2 milionów i 176 tysięcy złotych.

Przez cały okres pandemii prowadzona jest obszerna akcja informacyjna na stronie www.radomsko.pl oraz w miejskich mediach społecznościowych. Można tam znaleźć aktualne informacje własne oraz bieżące komunikaty rządu, wojewody łódzkiego, Głównego Inspektora Sanitarnego czy sanepidu.

Slajd11

Na koniec ważna informacja wizerunkowa – Miasto Radomsko zaistniało na mapie turystycznej Polski. Międzynarodowe jury XV jubileuszowego Festiwalu FilmAT przyznało nagrodę specjalną filmowi promocyjnemu „Radomsko Miasto Otwarte”. Scenariusz filmu przygotował Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miasta Radomska, a zrealizowała go firma Dronem24.pl. Premiera odbyła się równo rok temu. Film pokazuje Radomsko jako miasto nowoczesne i kreatywne, ale pamiętające o swojej historii, dające szanse młodym ludziom, ale dbające o seniorów. W filmie zastosowano m.in. szybki montaż, dynamiczną muzyką i zdjęcia z drona.

Festiwal FilmAT jest polskim członkiem Międzynarodowej Organizacji Festiwali Filmów Turystycznych – CIFFT (Comité International des Festivals du Film Touristique) z siedzibą w Wiedniu. Celem festiwalu jest prezentacja najnowszych trendów w dziedzinie filmów dokumentalnych, reportaży telewizyjnych, komunikacji turystycznej, filmów korporacyjnych
i instytucjonalnych. Tegorocznemu jury przewodniczył Zbigniew Żmudzki, przez wiele lat związany z łódzkim studiem Se-ma-for, polski producent Oscarowego filmu „Piotruś i wilk”.

Partnerem tegorocznego Festiwal FilmAT było Muzeum Sportu i Turystyki oraz jak co roku Polska Organizacja Turystyczna.   

Rok temu zaprezentowaliśmy film, w tym roku – nową witrynę radomsko.pl. Jest bardziej przejrzysta, dynamiczna, nowoczesna i bardziej czytelna, zawiera informacje dla radomszczan i turystów. Nowa strona będzie spełniać wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Przez utrudnienia związane z pandemią koronawirusa i konieczność zdalnego wdrażania, nie wszystkie funkcjonalności już działają. Na razie witryna jest testowana, czekamy na wszelkie opinie i uwagi dotyczące jej zawartości i wyglądu.

Stronę przygotowała lokalna radomszczańska firma Profe Studio.  Mamy nadzieję, że zostanie doceniona przez mieszkańców oraz w skali ogólnopolskiej, podobnie jak film promocyjny „Radomsko Miasto Otwarte”.