expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Ambitne działania w trudnych czasach pandemii

Rok 2021, pomimo pandemii, w Radomsku będzie obfitował w inwestycje - mówi prezydent Radomska Jarosław Ferenc. Nie unikniemy niestety podwyżek podatków, ale będą one niższe niż w innych miastach.


Związek Miast Polskich opublikował opracowanie, obejmujące 130 miast, dotyczące finansów miejskich samorządów, z którego wynika, że doszło do regresu we wpływach miast z PIT, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego i komunikacji miejskiej. Zdecydowanie mniejsze - idące w miliony, są wpływy do budżetów miast z podatków PIT i CIT. Zwolnienia z podatku dochodowego osób do 26. roku życia, zmniejszenie o 1 proc. i zwiększenie kwoty wolnej od podatku bezpośrednio przekłada się na samorządy, do których trafia około 40 procent z tych podatków. A więc skutki obniżek wprowadzonych dla Polaków, niekonieczne są korzystne dla budżetów gmin. 

Dodatkowo w roku 2020 wybuchła pandemia koronawirusa. Przez wiele miesięcy przedsiębiorstwa nie mogły normalnie funkcjonować, niektóre branże zostały zamknięte, obostrzenia wciąż obowiązują. - "Nigdy jeszcze nie było tak źle, epidemia COVID-19 zmasakrowała budżety samorządów" – łódzkie media cytowały w październiku wypowiedzi prezydenta Łodzi, gdy zdecydowano tam o podniesieniu podatków lokalnych do maksymalnych stawek.

W Radomsku również nie unikniemy podwyżek podatków lokalnych, na szczęście nie będą one tak wysokie jak w innych miastach i gminach. Poza tym mimo niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych budżet Radomska na rok 2021 ma być proinwestycyjny.

1 1

Radomsko stawia na inwestycje

- Projekt budżetu zakłada bowiem wydatki inwestycyjne na poziomie 44 mln zł z czego ponad połowa przeznaczona jest na rozbudowę infrastruktury drogowej – zapowiada prezydent Radomska Jarosław Ferenc.

Największe wydatki dotyczyć będą inwestycji, które już trwają, jak rozbudowa ulic Kraszewskiego, Rozalii, Kolejowej oraz przebudowa ul. Piłsudskiego, jednak w roku 2021 rozpocznie się kilka ważnych, wieloletnich zadań. Między innymi będzie to budowa parkingu i zagospodarowanie terenu w centrum miasta pomiędzy ul. Reymonta i al. Jana Pawła II, na które miasto przeznaczy 2 mln zł. Zaplanowano również: rozbudowę strefy inwestycyjnej w Radomsku, II etap rozbudowy ul. Stara Droga (2,4 mln zł) oraz rozbudowę ul. Stolarzy (3,3 mln zł).

Oprócz tych drogowych ważne inwestycje zaplanowano również w miejskich jednostkach organizacyjnych: przebudowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku (700 tys. zł), termomodernizacja budynków Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 ( ponad 8 mln zł) oraz projekt nowej przestrzeni dla kultury obejmujący zagospodarowanie kondygnacji podziemnych Miejskiego Domu Kultury w Radomsku (ponad 3,7 mln zł).
Wymienione zadania, poza boiskiem przy PSP nr 6, uzyskały dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Dochody nie za wszelką cenę. Rekompensaty dla przedsiębiorców

Nowe stawki maksymalne na rok 2021 zostały ogłoszone w obwieszczeniu ministra finansów z 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673) i są wyższe w porównaniu z 2020 rokiem o 3,9%, czyli o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. W ubiegłym roku wskaźnik wzrósł o 1,8%.

Dla przykładu, zgodnie z obwieszczeniem w 2021 r. maksymalna stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie do 0,99 zł od 1 m kw. powierzchni, czyli o 4 gr. Z kolei górna, dopuszczalna stawka podatku od budynków mieszkalnych lub ich części wyniesie w przyszłym roku 0,85 zł od 1 m kw. powierzchni, jest większa również o 4 grosze niż obecnie.  

Gdyby w ciągu ostatnich pięciu lat prezydent i radni wprowadzali maksymalne stawki, budżet miasta wzbogaciłby się o około 50 mln zł. To dużo więcej niż kosztowała największa radomszczańska inwestycja, czyli budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego AQUARA. - Miastu nie chodzi jednak, aby za wszelką cenę zwiększać dochody, kosztem przedsiębiorców i mieszkańców. Wzrost stawek podatkowych zawsze jest poparty rzetelną analizą i dokładnymi wyliczeniami budżetowymi – tłumaczy Jarosław Ferenc.

Zaproponowana w tym roku podwyżka, urealni obciążenia podatników w porównaniu do innych miast. Przyniesie do budżetu ponad 3 mln zł, które w znacznej części zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne bądź wkład własny w momencie korzystania z funduszy zewnętrznych, konieczność zapewnienia środków finansowych na zaspokojenie rosnących potrzeb w zakresie wydatków, w szczególności na oświatę czy sprawy społeczne. Dzięki podwyżce, której wysokość nie będzie znaczącym kosztem dla przedsiębiorców i mieszkańców, a którą zaakceptuje prawdopodobnie większość radnych, Miasto nie będzie musiało drastycznie zwiększać zadłużenia, co jest bardzo istotne przy prowadzeniu odpowiedzialnej polityki finansowej.

2

Pół miliona uzyskane z podwyżki podatków, ma trafić jako pomoc do radomszczańskich przedsiębiorców. Prezydent po konsultacji z radnymi koalicyjnymi zaproponował m.in. uchwałę, która ma zwolnić z podatku przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  Zwolnienia będą dotyczyć drugiej połowy 2020 r., jego kwota nie może przekroczyć 5000 zł za cały okres - Zawsze opowiadałem się za polityką wspierającą przedsiębiorczość, a co za tym idzie rozwojem gospodarczym miasta – uzasadnia decyzję prezydent.  

W Radomsku taniej

- Z satysfakcją muszę stwierdzić, że Radomsko jest miastem przyjaznym dla inwestorów i mieszkańców, a koszty utrzymania są niższe niż w porównywalnych miastach, dużo niższe niż w dużych aglomeracjach, ale też niższe niż w okolicznych gminach wiejskich – mówi prezydent Jarosław Ferenc.

3

4

Słowa te potwierdzają wykresy, które publikujemy, a porównujemy w nich ceny za obiór odpadów komunalnych, czynsze komunalne i przykładowe podatki od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i budynków mieszkalnych. Opłaty w Radomsku są wyraźnie niższe, w przypadku podatków dalekie od ustawowych stawek maksymalnych, a nasze miasto wypada równie korzystnie przy porównaniu stawek innych kategorii podatków. Na wykresach porównujemy Radomsko do większych miast, ale okazuje się, ze drożej jest również w małych gminach. Dla przykładu mieszkańcy Dobryszyc płacą za odbiór odpadów komunalnych 23 zł, a Gidel aż 30 zł.  

Dzięki temu, ze stawki za śmieci w Radomsku pozostaną bez zmian, w ciągu tylko pół roku budżet  przeciętnej, 4-osobowej rodziny zyska 100-140 zł. Dla przykładu obciążenie z tytułu wzrostu podatków od nieruchomości za ten sam okres to od ok. 1,50 zł (mieszkanie w bloku) do 14 zł (dom jednorodzinny).

- Jestem przekonany, że korekty w stawkach różnych opłat nie ograniczą rozwoju radomszczańskich firm, które wciąż będą tworzyć nowe miejsca pracy i przyczyniać się do rozwoju naszego miasta. Z kolei pieniądze, które dodatkowo zasilą budżet zostaną wykorzystane dla dobra mieszkańców – zapewnia prezydent Jarosław Ferenc.

5

6

7

Stawki dotyczące innych miast podane w zestawieniach mogą być wyższe, gdyż niektóre samorządy ustalały je, już po przygotowaniu tego opracowania.