Image

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami i bliskimi do udziału w Wirtualnych Mikołajkach. Dobra zabawa gwarantowana.

 Zapraszamy do rodzinnej internetowej zabawy z MOSiR-em.

REGULAMIN

ORGANIZATORZY: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku, Miasto Radomsko

CEL IMPREZY: Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Integracja całych rodzin poprzez systematyczne uprawianie sportu.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU: Konkurs polega na wykonaniu ćwiczenia gimnastycznego w formie piramidy. (Piramidy są to formacje gimnastyczne, w których uczestniczą trzy lub więcej osób, tworząc kolumnę, która opiera się na innych ludziach. Są nazywane piramidami, ponieważ uzyskują ten trójkątny kształt. Zabawy można przeprowadzić na płaskich przestrzeniach. Uczestnicy wstają, kładą się lub klękają i tworzą między nimi piramidę).

Propozycja organizatorów skierowana jest do całych rodzin tj. dzieci, rodziców, dziadków.

Każda drużyna musi składać się z minimum 3 osób, maksymalna ilość jest nieograniczona.

ZGŁOSZENIA, DATA I MIEJSCE: Uczestnik wykonaną piramidę umieszcza na zdjęciu i wysyła drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wraz ze zdjęciem uczestnik podaje również swoje dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.

Zdjęcie z wykonanym zadaniem (wraz z elementem mikołajkowo-świątecznym) należy przesyłać w dniach 23.11.2020 r. – 06.12.2020 r. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie w/w zdjęcia na profilu Facebook MOSiR Radomsko.

OCENA I PODSUMOWANIE: O miejscu w klasyfikacji końcowej decydować będzie liczba ,,like'ów” pod danym zdjęciem umieszczonym w galerii facebook MOSiR Radomsko.

NAGRODY: Pierwsze dziesięć drużyn w klasyfikacji końcowej otrzyma nagrodę rzeczową.

PODSUMOWANIE KOŃCOWE: Zadanie może być wykonane zarówno w pomieszczeniu jak i w przestrzeni otwartej.

W dniach 07.12.2020 r. - 17.12.2020 r. będzie odbywać się głosowanie na profilu Facebook MOSiR Radomsko za pomocą ,,like'ów” pod danym zdjęciem. Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 grudnia 2020 r.

Nagrody będzie można odebrać osobiście w biurze MOSiR przy ul. Leszka Czarnego 22 w Radomsku w dniach 21-23.12.2020 r. w godz. 8.00 - 15.00.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22 tel. 44 6835844, reprezentowany przez Dyrektora Marka Wyciszkiewicza;

2) Z Inspektorem Ochrony Danych Jarosławem Olszowym można kontaktować się pod nr tel. 501 712 126 lub pod adresem poczty elektronicznej mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust.1 lit. a, b, c i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i g RODO – (tj. zgody osoby, której dane dotyczą, realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy; przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego)

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu działalności instytucji, bądź zawartej umowy).
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 i 4, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7) Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.