Image

II aktualizacja – październik 2020 roku.

 

 Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r., o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r., poz. 17) Miasto Radomsko ogłasza:

1. Podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 12 ufzo, oraz statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków po II aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt 2 ufzo).

Przedszkola Publiczne:

 

Podstawowa kwota dotacji rocznie/ miesięcznie

11860,71/ 988,39 zł

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Radomsko

1 174,33

Statystyczna liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

5,33

Statystyczna liczba uczniów z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

0

Przedszkola niepubliczne na terenie Miasta Radomska:

Roczna kwota dotacji zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/395/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 26 stycznia 2018 roku

11860,71 zł x 0,75 =

8895,53 zł

Miesięczna kwota dotacji zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/395/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 26 stycznia 2018 roku

988,39 zł x75% =
741,29 zł

Oddziały przedszkolne prowadzone przy Publicznych Szkołach Podstawowych:

Podstawowa kwota dotacji rocznie/ miesięcznie

7986,60 zł/ 665,55 zł

Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Radomsko

123

Statystyczna liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

1,67

Statystyczna liczba uczniów z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

0

2. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji następuje w terminach:
a) w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy;
b) w październiku roku budżetowego.
c) w dowolnym miesiącu roku budżetowego – aktualizacja w szczególnie uzasadnionych przypadkach

3. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych na terenie Miasta Radomska określa Uchwała:
a) Uchwała Nr XLVIII/395/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 26 stycznia 2018 roku.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: