Trwa nabór wniosków w programie "Sport dla Wszystkich" na rok 2021. Na realizację programu Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył 24 000 000,00 zł.


O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

W ramach Programu wsparcie finansowe mogą otrzymać następujące zadania:
- upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych,
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim,
- wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą",
- wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.  

Wnioski należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT w terminie do 31 grudnia 2020 r.
Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 18 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Tags:Dotacje