Od piątku, 4 grudnia, decyzją Zarządu Spółki PGK ponownie otwarty będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Jeżynowej w Płoszowie. Zakres odpadów jaki będzie można dostarczać do PSZOK ograniczał się będzie jednak wyłącznie do odpadów budowlanych i rozbiórkowych.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w związku sytuacją epidemiczną zamknięty był od 26 października br. Otwarty zostanie jednak pod pewnymi warunkami. Dostarczać do punktu będzie można jedynie odpady budowlane i rozbiórkowe, a pozostałe - odpady wielkogabarytowe, meble, zużyte opony, stary sprzęt elektryczny i elektroniczny, bioodpady, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztycznych, opakowania z papieru i tektury oraz niesegregowane odpady komunalne - odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w sposób niezakłócony, zgodnie z harmonorgamem dostępnym na stronie internetowej PGK i urzędu miasta.

Należy pamiętać również o:

  • obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, jak chusta czy szalik, bądź stosowania maseczek ochronnych,
  • obowiązku stosowania jednorazowych rękawiczek,
  • dostarczaniu tylko posegregowanych odpadów z uwagi na brak możliwosci rozsortowania odpadów na miejscu oraz konieczości minimalizacji czasu przebywania na terenie zakładu oraz kontaktu z pracownikami,
  • zakazie wjazdu pojazdów, w których przebywają dzieci,
  • zakazie wjazdu do punktu dla osób chorych oraz z objawami chorobowymi.