Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Jeżynowej 40 w Płoszowie od dnia 02.01.2021r wznawia funkcjonowanie w pełnym zakresie.


Regulamin funkcjonowania PSZOK wraz z wykazem odpadów przyjmowanych w Instalacji w Płoszowie dostępny na stronie internetowej PGK Radomsko w zakładce Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Przyjęcie odpadów realizowane będzie z zachowaniem należytego reżimu sanitarnego określonego przepisami prawa w tym zakresie.