Patrole ponadnormatywne stały się ważnym czynnikiem poziomu bezpieczeństwa w naszym mieście. To już kolejny rok, kiedy będzie można je zauważyć na radomszczańskich ulicach.


Miasto zdecydowało się kontynuować kilkuletnią już współpracę z Komendą Powiatową Policji w Radomsku polegającą na dofinansowaniu z budżetu miasta dodatkowych patroli policyjnych na jego terenie. We wtorek, 29 grudnia 2020 r., podpisane zostało porozumienie dotyczące zorganizowania służb ponadnormatywnych ze środków finansowych samorządu terytorialnego w roku 2021.
Miasto na ten cel przeznaczy kwotę 264.000,00 zł, a więc dokładnie taką samą kwotę, jak w roku ubiegłym.

(zdj. archiwalne)