Biuro Programu „Niepodległa” MKiDN rozpoczęło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2021 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości.


 

Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

O dofinansowanie mogą starać się samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytsucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych) i organizacje pozarządowe (spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa”w 2021 roku wynosi 3,5 mln zł. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie od 10 tys. do 100 tys. złotych. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania. Termin realizacji zadania: od 19.03.2021 r. do 20.11.2021 r.

Wnioski można składać do 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek) do godziny 15.59 poprzez formularz w systemie Witkac.pl

Szczegóły programu dotacyjnego, kryteria oceny, rodzaje kwalifikujących się zadań oraz instrukcja składania wniosku i regulamin programu dostępne są na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla-na-2021-rok/

Niepodległa logo