Image

Prezydent Miasta Radomska przyznał klubom sportowym działającym na terenie miasta dotacje na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w roku 2021.


 O dofinansowanie działań na rok 2021 ubiegało się 15 klubów sportowych. Komisja oceniająca na posiedzeniu w 29 grudnia 2020 r. dokonała ich weryfikacji formalnej i merytorycznej.

Po zapoznaniu się z punktacją i rekomendacjami Komisji Prezydent Miasta Radomska podjął decyzję o przyznaniu dotacji.

Łączna kwota przyznanych środków wynosi 579 900,00 zł.

Treść Zarządzenia Nr 4/2021 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 7 stycznia 2021r.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.