Walka ze smogiem to nie tylko wymiana pieców na ekologiczne. To także różnego rodzaju inwestycje realizowane przez spółki miejskie, które przyczyniają się do ograniczenia niskiej emisji.

 


Towarzystwo Budownictwa Społecznego w latach 2018 – 2020 podjęło szereg działań, które przyczyniają się do redukcji zanieczyszczenia powietrza. W 2018 roku wybudowano blok przy ul. Świętej Rozalii 1 A z 18 lokalami mieszkalnymi z ogrzewaniem gazowym. W tym samym roku podczas generalnego remontu kamienicy przy ul. Fabianiego 24, 6 lokali mieszkalnych, w których było ogrzewanie węglowe zostało podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Na budynku przy ul. Kościuszki 12 A w 2019 roku została zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Jej koszt to blisko 60 tys. zł. Natomiast przy ul. Reymonta 25 A w 2019 roku w 6 lokalach zastąpiono ogrzewanie węglowe ogrzewaniem gazowym. Inwestycja ta kosztowała 107 568,00 zł. Również w 2019 roku w budynku przy ul. Świętej Rozalii 1 B w 12 lokalach mieszkalnych ogrzewanie węglowe zostało zastąpione ogrzewaniem gazowym. Miasto uzyskało przy tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Koszt inwestycji wyniósł 230 tys. zł, a dofinansowanie opiewało na kwotę ok. 110 tys. zł. Podobnie w lokalu przy ul. Reymonta 58 (Harcówka) zostało zmienione ogrzewanie z węglowego na gazowe.
Ponadto przy wykonywanych remontach lokali wolnych, jeśli jest to tylko możliwe, Spółka TBS stara się zamieniać klika źródeł ogrzewania (np. gdy w lokalu są dwa piece i kuchnia węglowa) na instalację centralnego ogrzewania z jednym źródłem ogrzewania, tworząc tym samym małe lokalne centralne ogrzewanie.


Rozbudowa sieci ciepłowniczej
Nie można również zapomnieć o tym, że stale rozbudowywana jest miejska sieć ciepłownicza, do której przyłączane są kolejne gospodarstwa domowe. Zakład Ciepłowniczy realizuje inwestycje umożliwiające przyłączanie nowych odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego oraz modernizuje źródła ciepła i infrastrukturę przynależną. Tym samym redukując źródła emisji zanieczyszczeń.

Modernizacje w zakresie sieci i przyłączy ciepłowniczych w latach 2016-2019 wyniosły 5 972 270,90 zł.

Budowa sieci ciepłowniczych:

 

wykres1 sieci

 

Łącznie w latach 2016-2020 wybudowano 4899 mb sieci w rejonach m.in. ul. Starowiejska, Łokietka, Jagiellońska, Kołłątaja, Wschodnia, Ściegiennego, Wyszyńskiego, Grodzka, Kilińskiego, Stodolna, Piastowska, Sadowa, Fabianiego

Łączna wartość wybudowanych sieci w latach 2016-2020 wynosi ponad 3,5 mln zł.

Budowa przyłączy ciepłowniczych:


wykres2 przylacza

2019 – 12 szt – 521 mb
2020 - 14 szt – 383 mb

Łącznie w latach 2016-2020 wykonano 119 przyłączy o długości 3453 mb o wartości ok 2,5 mln zł.

Budowa węzłów ciepłowniczych:

 wykres3 wezly

 

Łącznie w latach 2016-2020 wykonano 32 węzły ciepłownicze o wartości ok. 700 tys zł.

Ponadto Spółka PGK sukcesywnie dokonuje modernizacji źródła i infrastruktury poprzez m.in. modernizacje odpylania kotłów, stacji trafo czy też układu pompowego kotłowni.

wykres4 modernizacja

 

Ogółem wartość inwestycji w latach 2016-2019 wynosi blisko 12 mln zł.


 Warto przypomnieć także inwestycje poczynione przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, które w 2019 roku zamieniło 8 pojazdów marki Mercedes z normą emisji spalin Euro 2 na 8 nowych autobusów marki Solaris z normą emisji spalin Euro 6, z czego 4 posiada napęd hybrydowy. Ponadto w 2019 roku na dachu Hali Stacji Obsługi pojawiła się instalacja fotowoltaiczna dzięki, której spółka korzysta z odnawialnych źródeł energii, tym samym ograniczając zakup prądu z sieci energetycznej. Dodatkowo w budynku biurowca MPK wymieniono przestarzałą technologię grzewczą na przyłącze gazu ziemnego. W 2020 roku MPK wzbogaciło się o dwa pojazdy marki Ikarus z normą emisji spalin Euro 5.