Szybkimi krokami zbliżają się pierwsze terminy związane z rekrutacją do radomszczańskich szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022. Już od 1 lutego rodzice będą mogli składać na ręce dyrektorów deklaracje o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego w danej placówce.


Prezydent wyznaczył harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz I klas szkół podstawowych oraz Informację o kryteriach i sposobie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Publicznych Przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych, klas I w Publicznych Szkołach Podstawowych w Radomsku w roku szkolnym 2021/2022, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomska nr 10/2021r., z dnia 13 stycznia 2021r., sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radomsko.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji uzyskać można na naszej stronie w zakładce EDUKACJA >> Rekrutacja do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych i do publicznych przedszkoli