Image

Rok 2021, pomimo pandemii, w Radomsku będzie obfitował w inwestycje - mówi prezydent Radomska Jarosław Ferenc. Nie unikniemy niestety podwyżek podatków, ale będą one niższe niż w innych miastach.


 Od poniedziałku 19 października br. w urzędzie miasta zostanie wprowadzona dwuzmianowość.

Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza spisowego?

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 14 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

  • Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
  • Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:

  • Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru22 828 88 88 i aż do odwołania niebędą odwiedzać respondentów w domach.
  • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przezWojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
  • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
  • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
  • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

kto dzwoni 30 1024x688

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP) to badanie przeprowadzane raz na dziesięć lat przez Główny Urząd Statystyczny. Jest źródłem informacji na temat liczby i struktury demograficznej mieszkańców Polski, a także ich wykształcenia, wykonywanych zawodów i warunków, w jakich żyją. Dane pozyskane podczas spisu służą do celów naukowo-badawczych.

Spisem objęci są wszyscy mieszkańcy Polski – Polacy i cudzoziemcy oraz stali mieszkańcy Polski, którzy w czasie spisu przebywają za granicą.

W związku z obowiązującą w kraju sytuacją epidemiczną tegoroczny spis odbywać się będzie głównie przez Internet. Samospis internetowy to najszybsza, najprostsza i wygodna metoda realizacji obowiązku spisowego. Formularz, który od 1 kwietnia będzie dostępny na stronie GUS spis.gov.pl wypełnia się samodzielnie, przy pomocy komputera, tabletu czy smartfona. Czas trwania badania to około 15 minut.

Dla osób, którym ograniczenia techniczne uniemożliwiają samospis internetowy na parterze budynku Urzędu Miasta przy ul. Tysiąclecia 5, zostanie przygotowane stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, gdzie będzie można spisać się samodzielnie.

Samospis internetowy jest podstawową, ale nie jedyną możliwością udziału w NSP. Spisać się można również telefonicznie dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99 – tzw. „spis na żądanie”.

Z osobami, które nie spiszą się przez Internet ani przez telefon skontaktuje się rachmistrz spisowy – telefonicznie lub w celu przeprowadzenia wywiadu odwiedzi nas w domu. Każdy rachmistrz będzie miał identyfikator z numerem, który będzie można zweryfikować poprzez aplikację na stronie spis.gov.pl lub na infolinii.

Należy pamiętać, że udział w spisie jest obowiązkowy! Odmowa udziału w NSP grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej GUS spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99.

 

Mijają dwa lata odkąd Jarosław Ferenc ponownie objął fotel Prezydenta Miasta Radomska. Przyszedł więc czas na podsumowania.

Dzisiejsza nadzwyczajna sesja rady miejskiej przeprowadzona w trybie zdalnym dotyczyła w całości Strategii Rozwoju Miasta Radomska do roku 2030.

Od 19 października Urząd Miasta w Radomsku pracuje częściowo zdalnie, ale realizowane są wszystkie sprawy mieszkańców. Urząd wydłużył też godziny pracy.

Rozpoczął się II etap konkursu na nazwę i logo dla nowego kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Radomsku, powstającego przy ulicy Św. Jadwigi Królowej. Komisja konkursowa wybrała i zarekomendowała trzy propozycje nazwy oraz trzy propozycje znaku graficznego. Teraz decyzje podejmą internauci.

Od 31 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. potrwa wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Radomska położonej w rejonie ulicy Narutowicza, Księdza Popiełuszki do granicy miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Miasto Radomsko w ramach porozumienia zawartego z Komendą Powiatową Policji w Radomsku oraz Szkołą Jazdy Elcar ogłasza konkurs na projekt i wykonanie muralu, graffiti lub innego malowidła ściennego dotyczącego bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu.

Ankieta dotycząca źródeł ciepła wykorzystywanych w gospodarstwach domowych przez mieszkańców Radomska – wypełnij i odeślij lub złóż w Urzędzie Miasta.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: