Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawany przez Prezydenta RP jest nagrodą dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal nadawany jest na mocy ustawy z dnia 16 października 1992  roku o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta RP.

Postępowanie dotyczące nadania odznaczenia inicjowane jest złożeniem wniosku przez Jubilatów osobiście lub listownie. Dlatego Prezydent Radomska zaprasza mieszkańców miasta obchodzących w tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radomsku przy ul. Narutowicza 1.

Podpisane przez małżonków dokumenty może złożyć także pełnomocnik.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Radomsku pod numerem tel. 44/ 685-45-53 lub 685-45-52.