Dzisiejsza nadzwyczajna sesja rady miejskiej przeprowadzona w trybie zdalnym dotyczyła w całości Strategii Rozwoju Miasta Radomska do roku 2030.

Przewodniczący rady Rafał Dębski podczas rozpoczęcia obrad poinformował obecnych, iż radny Paweł Kałdoński złożył swój mandat i wraca do służby wojskowej.

- Z tego miejsca chciałbym życzyć Pawłowi Kałdońskiemu sukcesów i wszystkiego, co najlepsze na dalszej drodze zawodowej. Wierzę też w to, że mimo złożenia mandatu będzie nas często odwiedzał i dzielił się z nami swoimi uwagami co do pracy rady oraz zgłaszał potrzeby dzielnicy, którą dotychczas reprezentował – mówił przewodniczący.

W dalszej części radni przystąpili do omówienia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Radomska do roku 2030.

Strategia rozwoju jest jednym z najważniejszych dokumentów wskazujących kierunki podejmowania decyzji dotyczących rozwoju Miasta Radomska, stanowiącym punkt odniesienia dla planowanych projektów i przedsięwzięć. Dokument zawiera wizję i misję rozwoju miasta będące odzwierciedleniem celów strategicznych, operacyjnych i obszarów działań przewidywanych do realizacji.

Głos zabrał prezydent Jarosław Ferenc, który zwrócił uwagę, iż dokument został przygotowany w trudnym czasie pandemii.
Dokument ten jest procedowany w dosyć trudnym czasie i nie wszystkie elementy, szczególnie konsultacyjne udało nam się zrealizować, tak jak byśmy tego chcieli. Wskutek pandemii mieliśmy ograniczony kontakt z różnymi grupami społecznymi, niemniej jednak  konsultacje zostały przeprowadzone, głównie drogą elektroniczną. Dzięki temu wiemy, jaka jest wizja i potrzeby mieszkańców Radomska – zaznaczył prezydent. - Dzięki temu dokumentowi będziemy mogli określać cele strategiczne oraz cele operacyjne, projektować budżety oraz wieloletnią prognozę finansową, które doprowadzą nas do realizacji wizji miasta Radomska, którą przyjmujemy w tym dokumencie – dodaje.
- Ta strategia jest inna niż te przygotowywane do tej pory. To jest strategia, pokazująca ogólne kierunki rozwoju. Realizację poszczególnych zadań szczegółowo będą opisywały inne dokumenty i programy. Dzięki temu sama strategia nie będzie musiała być często aktualizowana – wyjaśnił prezydent.

Całość dokumentu omówił Sławomir Doburzyński z grupy Atrium, która pracuje nad wykonaniem strategii Radomska.

Misja zawarta w dokumencie:

Społeczność Radomska skutecznie wzmacnia fundamenty gospodarcze i kapitał społeczny służące osiągnięciu zrównoważonego rozwoju. Żyje w harmonii ze środowiskiem, kształtując ład przestrzenny, estetykę i bezpieczeństwo miasta. Jest ono miejscem zapewniającym wysoką jakość życia, otwartym na świat i przyszłość.

Dyskusja radnych nad dokumentem Strategii ostatecznie zakończyło głosowanie w którym: 13 radnych było „za”,  3  „przeciw”, a 3 się „wstrzymało”. Uchwała została przyjęta.

Strategia Radomsko 2030 - pobierz pdf
Diagnoza stanu miasta - pobierz pdf
Raport z konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta Radomska - pobierz pdf
Konkurs plastyczny - pobierz pdf