W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Prezydent Miasta Radomska powierzył Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomsku zadanie zorganizowania transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień ( w tym osób niepełnosprawnych).

Informujemy, że:

• osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
• osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego od miejsca zamieszkania punktu szczepień, mają możliwość, w przypadku trudności w samodzielnym dotarciu (do punktu szczepień), zgłoszenia się o zapewnienie transportu.

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 781 850 350
Telefon czynny w godzinach 8.00 – 15.00
od poniedziałku do piątku
Osoba do kontaktu: Łukasz Myga

W przypadku dokonania rejestracji bezpośrednio w punkcie szczepień istnieje możliwość jednoczesnego złożenia oświadczenia o potrzebie zapewnienia przez gminę transportu na szczepienie, z uwagi na brak możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (pacjent może zostać poproszony przez gminę o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Kontakt z wybranym punktem szczepień

Jeżeli chcesz zaszczepić się w RADOMSKU w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj się z nim.

NZOZ PROMED

ul. Miła 5

97-500 Radomsko

tel. 44 682 17 71

 

NZOZ Przychodnia Lekarska MEDYK

ul. Różana 1A

97-500 Radomsko

tel. 44 685 02 70

 

Przychodnia MEDIFARM

ul. Armii Krajowej 32

97-500 Radomsko

tel. 44 683 74 48

 

Przychodnia Zdrowia

ul. Przedborska 39/41

97-500 Radomsko

tel. 44 683 15 50

 

Przychodnia Zdrowia

ul. Armii Krajowej 34

97-500 Radomsko

tel. 44 683 15 51

 

Szpital Powiatowy w Radomsku

ul. Jagiellońska 36

97-500 Radomsko

tel. 44 681 08 00

W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje.