Przypominamy, że od kilku lat Miasto Radomsko bierze udział w projekcie wspierającym organizacje pozarządowe pn. "Wspieraj lokalnie". Projekt daje możliwość łatwego rozliczenia z fikusem i przekazanie 1% podatku na recz wybranej organizacji pozarządowej.


Projekt umożliwia mieszkańcom miasta złożenie deklaracji podatkowej poprzez specjalnie przygotowaną dla naszego miasta wersję programu PITax.pl Łatwe podatki. Skorzystanie z tej możliwości rozliczenia jest całkowicie bezpłatne.
Spersonalizowana wersja programu zachęca użytkowników do przekazania 1% lokalnym organizacjom pożytku publicznego z terenu naszego miasta.

Organizacje działające w Radomsku, które można wesprzeć poprzez oddanie 1% podatku:
1. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych - KRS: 0000064325;
2. Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - KRS: 0000135800;
3. Stowarzyszenie Centrum Pomocy "Panaceum" - KRS: 0000209918;
4. Radomszczański Klub Amazonek - KRS: 0000252362;
5. Teatr "Źródło" - KRS: 0000329728;
6. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Koniczynka" - KRS: 0000380316;
7. Fundacja Promień Radości - KRS: 0000407662;
8. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko - KRS: 0000283814, w rubryce cel szczegółowy należy wpisać: "Hufiec Radomsko";
9. Polskie Towarzystwo Historyczne - KRS: 0000100740, w rubryce cel szczegółowy należy wpisać: "Oddział w Radomsku";
10. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Radomsku - KRS: 0000225587, w rubryce cel szczegółowy należy wpisać: "PCK Radomsko";
11. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - KRS: 0000087073, w rubryce cel szczegółowy należy wpisać: "Oddział Terenowy w Radomsku";
12. Radomszczański Kolektyw Sportowy "RKS Radomsko" – KRS: 0000270261, w rubryce cel szczegółowy należy wpisać: "RKS RADOMSKO 12";
13. Uczniowski Klub Sportowy "RAP" Radomsko – KRS: 0000270261, w rubryce cel szczegółowy należy wpisać: "UKS RAP RADOMSKO 6824";
14. Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego "10-ka" – KRS: 0000197334 , w rubryce cel szczegółowy należy wpisać: "Okregowy Klub Strzelectwa Sportowego "10-ka", 97-500 Radomsko, ul. Kosciuszki 3"
15. Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy "Radomsko" – sekcja tenisa stołowego – KRS: 0000197334, w rubryce cel szczegółowy należy wpisać: " Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy "Radomsko" – sekcja tenisa stołowego, 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 3";
16. Ochotnicza Straż Pożarna Bogwidzowy - KRS: 0000116212, w rubryce cel szczegółowy należy wpisać: "Ochotnicza Straż Pożarna Bogwidzowy";
17. Ochotnicza Straż Pożarna Folwarki w Radomsku - KRS: 0000116212, w rubryce cel szczegółowy należy wpisać: "Ochotnicza Straż Pożarna Folwarki w Radomsku";
18. Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku - KRS: 0000116212, w rubryce cel szczegółowy należy wpisać: "Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku";
19. Ochotnicza Straż Pożarna Sucha Wieś - KRS: 0000116212, w rubryce cel szczegółowy należy wpisać: "Ochotnicza Straż Pożarna Sucha Wieś";
20. Ochotnicza Straż Pożarna w Radomsku - KRS: 0000116212, w rubryce cel szczegółowy należy wpisać: "Ochotnicza Straż Pożarna w Radomsku".
21. Uczniowski Klub Sportowy "Zapaśnik", Radomsko, Piastowska 17 - KRS 0000197334, w rubryce cel szczegółowy należy wpisać: "UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ZAPAŚNIK" ul. Piastowska 17, 97-500 RADOMSKO".


Zachęcamy mieszkańców do korzystania z programu w celu zachowania w mieście wpływów z PIT-ów i wspierania w ten sposób lokalnych organizacji.

Link do Programu "PITax.pl Łatwe podatki" – wersja dla Miasta Radomska: 

https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-radomska/

Darmowy Program PIT dostarcza firma "PITax.pl Łatwe podatki" w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych.