Image

Tegoroczna edycja akcji odbędzie się w dniach szczególnie trudnych z racji wszechobecnej pandemii COVID-19. To szczególny czas, w którym niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której pokrzywdzony i oprawca pozostają pod jednym dachem, chociażby na czas obowiązkowej kwarantanny. Nie zwalnia to jednak nas jako MKRPA oraz stowarzyszeń z nami współpracujących od obowiązku niesienia pomocy w postaci chociażby porady, wysłuchania problemów, wskazania kierunku jego rozwiązania.

Przypomnijmy, że Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest koordynowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przypada w tym roku na dni 22.02- 28.02.2021 r. Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku wraz ze Stowarzyszeniami „Szansa” oraz „Można Inaczej”, włączają się w tak ważną akcję, podczas pełnienia dyżurów specjalistycznych.

Dyżury prowadzone będą w następujących miejscach:

W siedzibie MKRPA przy ulicy Kościuszki 12A w dniu 22.02.2021 r.
- w godzinach 10.00-15.00 - Pan Bogdan Szymczyk
- w godzinach 08.00-15.00 - Pani Anna Ryng
- w godzinach 15.00-17.00 - Pani Elżbieta Chybalska oraz Pan Robert Kaczyński

W dniu 25.02.2021 r.:
- w godzinach 08.00-18.00 - Pan Bogdan Szymczyk
- w godzinach 08.00-15.00 - Pani Anna Ryng
- w godzinach 16.00-18.00 - Pani Elżbieta Chybalska oraz Pan Robert Kaczyński

Stowarzyszenie „Szansa” - dyżury telefoniczne pod numerem 44 683 20 81

W dniach 22.02. oraz 25.02.2021 r.:
- w godzinach 17.00-19.00 - Pani Anna Kopeć

Stowarzyszenie „Można Inaczej” - w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Wyszyńskiego 27

W dniu 22.02.2021 r.:
- w godzinach 18.00-20.00 - Pan Andrzej Łyczkowski

W dniu 24.02.2021 r.:
- w godzinach 11.00-12.30 - Pani Izabela Antczak

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.