Dobiegają końca przeglądy techniczne miejskich szkół oraz przedszkoli. Łącznie na remonty w 2021 roku miasto przeznaczy 726 tysięcy złotych.

Miejskie placówki oświatowe wizytowali m.in. wiceprezydent Małgorzata Kańska-Kipigroch, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Małgorzata Krupska, pracownicy Centrum Usług Wspólnych oraz inspektorzy nadzoru. Po dokonaniu przeglądu we wszystkich placówkach i analizie potrzeb przyznane zostaną środki dla poszczególnych jednostek. Wstępnie zaplanowano następujące prace remontowe:

- wymiana stropu w segmencie dydaktycznym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

- remont części elewacji budynku Publicznego Przedszkola nr 4, 5, 6, 10

- remont części instalacji elektrycznej w Publicznym Przedszkolu nr 10 i 6

- remonty podłóg w salach szkolnych

- remonty części sanitariatów

- remont instalacji centralnego ogrzewania w PSP nr 4

Dodatkowo w placówkach prowadzone będą okresowe badania instalacji: gazowej, elektrycznej, odgromowej oraz przewodów kominowych.