Image

Radni Komisji Bezpieczeństwa Publicznego obradowali dziś w sali obrad urzędu miasta - pierwszy raz w nowym składzie. W porządku posiedzenia znalazły się: raport radomszczańskiej komendy o stanie bezpieczeństwa w mieście w 2020 r., ocena organizacji ruchu drogowego, pisma mieszkańców oraz projekt uchwały o ograniczeniu sprzedaży napojów alkoholowych w porach nocnych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.


Przestępczość spada, wykrywalność wzrasta - tak w dużym skrócie podsumować swoją pracę mogą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Stan bezpieczeństwa w mieście w roku 2020 referowali Komendant Powiatowej Policji w Radomsku nadkom. Robert Baryła, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Mariusz Pawłowski i Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Wojciech Auguścik.

- Nasza komenda jest w ścisłej czołówce województwa. Zawsze w pierwszej "trójce" lub "czwórce" pod względem wykrywalności przestępstw - mówił pochwalnie o lokalnej policji prezydent Jarosław Ferenc.

O ruchu drogowym z perspektywy jego bezpieczeństwa mówiła wiceprezydent Monika Andrysiak. W 2020 r. miasto wprowadziło szereg zmian w organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego. M.in. pojawiły się strefy ograniczenia prędkości, strefy ograniczonego postoju i ograniczonego tonażu, a przy placu zabaw na ul grodzkiej pojawiły się progi zwalniające.
O drogach powiatowych wypowiedział się Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Powiatu Radomszczańskiego Aleksander Broszkowski. Zwrócił on uwagę na ciężką sytuację finansową powiatu w kwestii remontów drogowych i poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych zapewniając jednocześnie, że stale pracuje nad pozyskaniem funduszy zewnętrznych na poprawienie infrastruktury drogowej w mieście.

W jednym z ostatnich punktów posiedzenia radni komisji opiniowali projekt uchwały o ograniczeniu sprzedaży napojów alkoholowych w porach nocnych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

- Słowo "alkohol" pojawiało się kilka razy w raporcie policyjnym, który dziś wysłuchaliśmy i jest to z pewnością źródło wielu konfliktów. - mówił przewodniczący komisji Robert Lewandowski - to najgorszy czas do wprowadzania kolejnych zakazów, niemniej jednak po wysłuchaniu raportu policyjnego będę głosował za pozytywnym zaopiniowaniem projektu.

Radni zwrócili też uwagę na konieczność prowadzenia dodatkowych kontroli policyjnych potencjalnych nielegalnych miejsc sprzedaży w przypadku dojścia uchwały do skutku. Dwóch radnych głosowało za pozytywnym zaopiniowaniem, jeden z radnych udzielił głosu wstrzymującego. Temat projektu uchwały powróci na Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w trybie zdalnym w piątek, 26 lutego, o godz. 9.00.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.