Image

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego roku w 2021. Termin składania ofert już tylko do 16 marca br.


Zgodnie z treścią zawartą w ogłoszeniu o konkursie tegoroczne oferty realizacji zadań publicznych realizowanych przy wsparciu finansowym z Urzędu Miasta, powinny nawiązywać do postaci Tadeusza Różewicza, jego życia i dokonań artystycznych, w związku z przypadającą w bieżącym roku 100. rocznicą urodzin poety oraz ustanowieniem przez Sejm RP roku 2021 „Rokiem Tadeusza Różewicza”.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 40/2021 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 23 lutego 2021 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 16 marca 2021 roku.

Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl

Treść zarządzenia

 

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.