Rozpoczynamy budowę skweru przy ulicy Piastowskiej. Będzie to miejsce rekreacji, którym każdy znajdzie coś dla siebie.

Zadanie pod nazwą „Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Piastowskiej Etap II i III” to kolejna część realizacji tej inwestycji, wcześniej powstał parking z 60 miejscami postojowymi wraz z niezbędną infrastrukturą.

2

Na terenie nowego skweru powstanie atrakcyjny dla młodych mieszkańców plac zabaw wyposażony m.in. w huśtawkę typu „bocianie gniazdo”, bujaki na sprężynach czy bębny. W centralnej części zainstalowana zostanie fontanna. W ramach zadania przewiduje się instalację oświetlenia oraz monitoringu poprawiającego bezpieczeństwo osób przebywających na skwerze. Nie zabraknie też elementów małej architektury – wygodnych ławek oraz koszy na śmieci.

Etap II obejmuje:

- wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej,

- wykonanie bezpiecznych nawierzchni na terenie placu zabaw (nawierzchnia wylewana, piasek),

- urządzenie zieleni w zakresie wykonania m.in. trawników oraz nasadzeń/przesadzeń,

- wykonanie oświetlenia wraz z instalacją monitoringu,

- wykonanie przyłącza wodociągowego,

- dostawę i montaż obiektów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, ogrodzenie, tablica informacyjna),

- dostawę i montaż fontanny oraz urządzeń placu zabaw.

Koszt II etapu wynosi 77 187,97 zł.

Etap III obejmuje:

- remont istniejących chodników o nawierzchni z kostki betonowej polegający na zmianie nawierzchni na nową,

- wykonanie utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej,

- regulację urządzeń infrastruktury podziemnej,

- niezbędną regulację wysokościową nawierzchni z kostki betonowej.

Koszt III etapu wynosi 102 045,02 zł.

Zadanie realizowane jest w partnerstwie publiczno-prywatnym - na wykonanie II i III etapu inwestycji prywatny przedsiębiorca przekaże Miastu ponad 135 tysięcy złotych.