Image

Rozpoczynamy pozimowe porządki. Od kilku dni pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku sprzątają miejskie tereny ze wzmożoną aktywnością. Topniejący śnieg odsłonił zalegające na poboczach dróg śmieci, m.in. na miejskiej obwodnicy i miejskich skwerach.

Na terenie Radomska występują różne kategorie ciągów komunikacyjnych. Te, którymi zarządza miasto sprzątane są na bieżąco m.in. przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku oraz firmę zewnętrzną. Pozostałe drogi należą do starostwa powiatowego, województwa lub Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – na ich stan nie mamy wpływu.

Przypominamy też mieszkańcom o obowiązku sprzątania chodnika przylegającego do ich posesji oraz o sprzątaniu nieczystości po swoich zwierzętach.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.