W poniedziałek funkcję Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Radomsku objął nadkomisarz Robert Baryła. Gratulacje oraz serdeczne życzenia złożył nowemu Komendantowi m.in. Prezydent Jarosław Ferenc.

Uroczysta zbiórka odbyła się w sali konferencyjnej radomszczańskiej komendy. Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego przez dowódcę uroczystości podinspektora Wojciecha Auguścika Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi – nadinspektorowi Sławomirowi  Litwinowi. Następnie został wprowadzony sztandar jednostki. Lektor odczytał rozkaz personalny powołujący na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku nadkomisarza Roberta Baryłę. Komendant przywitał się ze sztandarem jednostki i złożył meldunek objęcia stanowiska.

- Gratuluję Panu nominacji na zaszczytną funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku.  Życzę dużo siły  i wytrwałości, wyłącznie udanych akcji oraz satysfakcji i zadowolenia z wykonywania obowiązków, mocnego zdrowia i wyrozumiałości bliskich – napisał w liście gratulacyjnym Prezydent Jarosław Ferenc, zauważając też, że radomszczanie czują się coraz bezpieczniej  w swoim miejscu zamieszkania. Dlatego Miasto Radomsko wspiera policję, współpracując przy organizacji dodatkowych patroli czy przekazując w miarę możliwości środki finansowe na zakup sprzętu.

O Komendancie:

Nadkomisarz Robert Baryła ma 49 lat. Służbę w policyjnym mundurze pełni od blisko 27 lat. Rozpoczął ją 23 maja 1994 roku w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. Rok później pracował w Komisariacie III Policji w Częstochowie. Na początku swojej kariery zawodowej związany był z pionem prewencyjnym. W 2001 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku, wówczas w sekcji kryminalnej. Tutaj pokonywał kolejne szczeble kariery zawodowej, aby w 2006 roku zostać naczelnikiem wydziału kryminalnego. Kolejną jednostką, w której pełnił służbę była Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu, gdzie w 2017 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji. Do Radomska wrócił 6 lutego 2020 roku na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego i funkcję tą pełnił do 28 lutego 2021 roku. Nadkomisarz Robert Baryła został odznaczony Złotą Odznaką Zasłużony Policjant oraz Srebrną Odznaką za Długoletnią Służbę.

Zdjęcia: KPP Radomsko