Image

Pozytywna opinia organizacji na rzecz profilaktyki alkoholowej, negatywna opinia mieszkańców. Możliwość sprzedaży i kupna alkoholu o dowolnej porze, a próba propagowania prozdrowotnych nawyków. Po burzliwej dyskusji na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radomsku radni uchwalili ograniczanie nocnej sprzedaży alkoholu. Po konsultacjach społecznych w złagodzonej wersji.


Zakaz sprzedaży alkoholu w porach nocnych (od godz. 0.00 do godz. 6.00) dotyczy wyłącznie sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży, czyli sklepów, włącznie ze sklepami będącymi częścią stacji benzynowych. Zakaz w żadnym momencie obowiązywania nie będzie się odnosił do pubów, barów, klubów dyskotekowych, restauracji itp.

Dyskusję na temat wprowadzenia częściowego zakazu zainicjowały liczne wnioski i skargi płynące ze strony mieszkańców zarówno do radnych, jak i prezydenta. Projekt uchwały ograniczającej nocną sprzedaż został przygotowany na wniosek radnych Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej z 7 grudnia 2020 r. Ta sama komisja wnioskowała za przeprowadzeniem konsultacji społecznych w formie anonimowej ankiety. Badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone w formie papierowej i elektronicznej między 20 stycznia a 3 lutego. Ankietowani musieli potwierdzić stosownym oświadczeniem zamieszkiwanie w Radomsku i odpowiedzieć “tak” lub “nie” na pytanie “Czy jesteś za wprowadzeniem ograniczenia w godzinach od 22.00 do 6.00 sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)?”.

 Ankieta na stronie www.radomsko.pl

ankietaradomsko

 Ankieta na portalu Radomsko24.pl

ankietaradomsko24

Ankieta "papierowa"

ankieta papierowacut

Łącznie złożonych zostało 1348 opinii, w tym 1272 w wersji elektronicznej i 76 w wersji papierowej. Stwierdzono nieważność 2 ankiet Na “tak” opowiedziało się 297 (22%) na “nie” 1049 (77,8%). Całkowicie odmiennie przedstawiał się rozkład głosów w przypadku ankiet wyłącznie papierowych - 71 (93,4%) na “tak” i 4 (5,2%). Swoją ankietę w podobnych ramach czasowych przeprowadził również portal Radomsko24.pl na stronie głównej portalu i na swoim profilu na portalu Twitter. Pytanie brzmiało “Czy jesteś za wprowadzeniem ograniczenia w godzinach 22 do 6 sprzedaży napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży”. Można było odpowiedzieć “tak”, jak odpowiedziało 50,27% ankietowanych lub “nie”, na co zdecydowało się 49,73% spośród 549 ankietowanych. Na portalu Twitter wypowiedziały się 23 osoby - 8,7% na “tak” i 91,3% na “nie”.
Wyniki ankiet skłoniły radnych do autopoprawki - przesunięcia godziny od której miałby obowiązywać z 22.00 na 0.00.

Pozytywnie o projekcie uchwały wypowiedziała się również organizacja pozarządowa na co dzień zajmująca się problematyką uzależnień i profilaktyki przeciwalkoholowej. 

Projekt uchwały opiniowany był przez dwie komisje działające przy Radzie Miejskiej - Komisję Bezpieczeństwa Publicznego i Komisję ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej. Obie pozytywnie zaopiniowały pomysł.

DSC 0259

Prawie jednomyślni w tej sprawie byli przedstawiciele policji. W opinii radomszczańskiej komendy pomysł wprowadzenia nocnego ograniczenia jest dobrym pomysłem przez wzgląd na liczbę zgłoszeń, jakie otrzymują policjanci w porach wieczornych i nocnych, w szczególności w dniach weekendowych. Według danych radomszczańskiej policji w mieście jest kilkadziesiąt miejsc narażonych na zakłócanie porządku publicznego i akty wandalizmu. W zdecydowanej większości mają związek ze spożytym alkoholem.

Swoją opinię wyraziły również komendy działające na terenie miast, które zdecydowały się wprowadzić ograniczenie nocnej sprzedaży już w roku 2018, a więc zaraz po nadaniu takich uprawnień samorządom przez ustawodawcę. Komenda Powiatowa Policji w Puławach zauważyła znaczny spadek interwencji dotyczących zakłócania spokoju i porządku publicznego w pobliżu sklepów, Komenda Miejska Policji w Sosnowcu stwierdziła spadek liczby interwencji w porze nocnej, KPP w Sandomierzu mówi o pozytywnym odzewie na wprowadzone ograniczenie ze strony społeczności lokalnej i zmniejszone ryzyko występowania aktów chuligańskich, KMP w Świętochłowicach powołuje się natomiast na prowadzone debaty z mieszkańcami, na których dzielą się pozytywną opinią o zakazie oraz pozytywnej opinii policjantów, spadek interwencji w obrębie sklepów całodobowych i znaczny spadek interwencji zakończonych umieszczeniem sprawców w izbie wytrzeźwień.

W najbliższym nam geograficznie Piotrkowie Trybunalskim policjanci jasno mówią o zauważalnym spadku interwencji w godzinach obowiązywania zakazu, tj. 23.00 - 6.00. Jedynie KPP w Kępnie (ograniczenie w godzinach od 22.00 do 6.00) mówi o problemach z jednoznacznym określeniem wpływu, jaki ma ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu na bezpieczeństwo, zaznaczając jednak, że dysponuje jedynie danymi dla całego powiatu kępińskiego bez wyszczególnionych danych dla obszaru objętego ograniczeniem.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.