Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza VI edycję konkursu na zbiórkę zużytego i niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych pod hasłem "ELEKTROSPRZĘT W DOBRE RĘCE".

Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Radomska oraz gmin: Radomsko, Gomunice i Masłowice.
Ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ekologicznego gospodarowania odpadami oraz rozwijania świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

PGK zapewnia nieodpłatny odbiór zgromadzonego w szkołach elektrosprzętu.

Patronat Honorowy nad w/w  wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc oraz Starosta Powiatu Radomszczańskiego Beata Pokora.

elektrosprzet VI edycja 2021

Partnerami konkursu są: Electrosystem Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., Nadleśnictwo Radomsko oraz Miejski Dom Kultury w Radomsku.
Pełna treść regulaminu konkursu znajduje się na stronie www.pgk-radomsko.pl w zakładce Edukacja Ekologiczna.
Więcej informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Działu Ochrony Środowiska, ul. Spacerowa 120, 97-500 Radomsko, tel. 504 947 406

Regulamin