Image

Jak co roku, w okresie przedwiosennym, przypominamy - wypalanie traw to poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt, mogą grozić za nie poważne sankcje prawne oraz stanowi podstawę do cofnięcia dopłat dla rolników.


Wiosenne (i nie tylko) pożary stanowią poważne zagrożenie dla lasów, pól, łąk i pastwisk łącznie z ich fauną i florą, ludzi, a także domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Najczęściej ich przyczyną są podpalenia, czemu sprzyja wysuszona po zimie roślinność. Nierzadko również spowodowane są celowym wypalaniem traw, które to w dalszym ciągu w opinii wielu rolników i działkowców uchodzi za dobrą praktykę i sprzyja użyźnianiu gleby. Specjaliści natomiast twierdzą, że przynosi ono znacznie więcej szkody niż pożytku, a popiół spłukiwany przez deszcz do ziemi zakwasza ją zamiast użyźniać.

Co roku w okresie wiosennym w płomieniach ginie wiele zwierząt, a ich siedliska ulegają zniszczeniu. Zagrożenie niosą również płomienie zaprószone w pobliżu drogowych i kolejowych ciągów komunikacyjnych wynikające z poważnego ograniczenia widoczności przez powstałe w ten sposób zadymienie.  W czasie pożaru do atmosfery uwalnia się również wiele szkodliwych substancji, które wpływają na jakość powietrza.

Za wypalanie traw może grozić grzywna nawet do 5000 zł, a kodeks karny w najdotkliwszej ewentualności przewiduje nawet 10 lat pozbawienia wolności temu "kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru".

Warto również przypomnieć, że rolnicy wypalający trawy mogą stracić unijne dopłaty bezpośrednie, ponieważ warunkiem do ich otrzymania jest utrzymywanie tzw. dobrej kultury rolnej upraw.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.