Przedwiośnie i wiosna to czas intensywnych porządków i remontów.

Wielu z nas porządkuje swoje posesje oraz rozpoczyna prace remontowe, a nawet budowlane. To nieodłącznie związane jest z powstawaniem odpadów, z którymi nie mieścimy się w posiadanych pojemnikach lub nie mogą się w nich znaleźć, bo nie mieszczą się w żadnej z kategorii, wg których mamy je segregować.

Jest na to sposób. Zgodnie z prawem powstałe podczas prac odpady remontowe, czy budowlane oraz wiele innych możemy przekazać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów.

Dla mieszkańców naszego miasta taki punkt prowadzi Przedsiębiorstwo PGK Sp z o.o. w Radomsku, które realizuje umowę z miastem Radomsko na odbiór odpadów komunalnych od odbiorców indywidualnych. Mieści się on na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Jeżynowej 40 w miejscowości Płoszów w Gminie Radomsko.

Właśnie do tego miejsca mieszkańcy Radomska mogą dostarczyć i bezpłatnie przekazać odpady remontowe – budowlane, pod warunkiem dostarczenia ich własnym transportem (samochód o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony). Oczywiście do bezpłatnego przekazania tych odpadów uprawnieni są mieszkańcy niezalegający z wnoszoną do Urzędu Miasta opłatą za odbiór odpadów komunalnych.

Każde gospodarstwo domowe ma prawo przywieźć do PSZOK i przekazać bezpłatnie odpady remontowo-budowlane o łącznej wadze do 1000 kg w roku.

PSZOK obsługuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 18:00 oraz w soboty od 7:00 do 12:00, a po przybyciu na miejsce zostaniemy poproszeni o okazanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), na odstawie którego następuje weryfikacja osoby dostarczającej odpady.

Przekazanie odpadów w miejsce do tego przeznaczone to przykład na troskę o środowisko, w którym żyjemy, dlatego przedstawiciele PGK Sp z o.o. zachęcają by korzystać z tego rozwiązania.

Do PSZOK-u można także samemu dostarczać odpady, które są odbierane od mieszkańców z posesji zgodnie z harmonogramem odbiorów, jak:

  • Opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metalu, szkła oraz opakowania wielomateriałowe
  • Zużyte opony (8 sztuk/rok/gospodarstwo domowe)
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory
  • Odpady ulegające biodegradacji
  • Odpady wielkogabarytowe
  • Odpady tekstyliów i odzieży
  • Opakowania po środkach niebezpiecznych

Przekazać można także przeterminowane leki, które są zbierane w wyznaczonych do tego punktach aptecznych.

Należy pamiętać, że powyższe odpady muszą zostać wcześniej posegregowane. W innym wypadku nie zostaną one odebrane. Tak jak odpady, których ilość, skład i charakter wskazują na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej (do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami).

W trakcie remontu zdarzają się odpady azbestowe w formie płyt eternitowych. Tego typu odpadów nie oddamy w PSZOK – dla nich prowadzone są dedykowane akcje przez podmioty uprawnione do prowadzenia takiej działalności.

Szczegółowych informacji udziela także Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży pod nr tel. 44 682 68 56 wew. 21 lub 739 33 00 oraz adresem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin oraz szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych do punktu PSZOK znajdziecie Państwo pod poniższymi linkami:

- regulamin

- wykaz odpadów