Image

Gazeta Radomszczańska publikuje nieprawdziwe informacje.

Już sam tytuł materiału na stronie internetowej gazety oraz profilu facebookowym - „Przy ulicy Kościuszki boisko i tereny sportowe czy supermarket. Jest plan” wprowadza mieszkańców w błąd - tak sformułowane zdanie sugeruje, że w tym miejscu dopuszczona jest możliwość budowy sklepów wielkopowierzchniowych. A takiej możliwości nie ma od kilku lat. W 2019 roku, z inicjatywy Prezydenta Miasta Radomsko Jarosława Ferenca zmieniono przeznaczenie tego terenu.

Gdyby dziennikarze zapoznali się z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wiedzieliby, że ten teren przeznaczony jest tylko pod sport i rekreację oraz uzupełniająco pod usługi gastronomiczne, usługi kultury, usługi biur i administracji związane z przeznaczeniem podstawowym, czyli sportem i rekreacją.

Po raz kolejny redaktorzy Gazety Radomszczańskiej nie wykazali się starannością i rzetelnością w informowaniu mieszkańców.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.