Miasto Radomsko rozstrzygnęło otwarty konkursu ofert na wybór w latach 2021-2023 realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska na lata 2021 - 2023”.

 Do konkursu przystąpiło 8 podmiotów leczniczych.

Wybrano następujących Oferentów:

1. Salve-Medica - Warszawa
2. Centrum Zdrowia - Kielce
3. Gameta - Szpital - Rzgów
4. Invicta - Gdańsk, Warszawa ( Słupsk, Gdynia, Bydgoszcz)
5. Gyncentrum - Katowice
6. Centrum Medyczne Angelius Provita - Katowice

Z wyłonionym realizatorami zostanie podpisana umowa na realizację programu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych z budżetu miasta Radomska na realizację zadania wynosi: w 2021 r. - 100.000,00 zł., w 2022 r. - 100.000,00 zł., w 2023 r. - 100.000,00 zł
Z programu będą mogły skorzystać pary małżeńskie, które zamieszkują na terenie miasta Radomska, spełniają określone kryteria wiekowe, a szczegółowej kwalifikacji dokonywać będzie podmiot leczniczy. Kwota dofinansowania to 5 000 zł. do jednego zabiegu, a maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie to 2 zabiegi. O zakwalifikowaniu się pacjentów do programu decydować będzie też kolejność zgłoszeń do podmiotu leczniczego.