expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Prezydent o pomysłach na „stary” basen

Dziś podczas konferencji prasowej prezydent Jarosław Ferenc odniósł się do komentarzy oraz petycji, która wpłynęła do urzędu miasta w sprawie pozostawienia funkcji pływalni „starego” basenu.


W złożonej petycji jej autorka wnosi o zaniechanie działań zmierzających do zamknięcia krytej pływalni oraz o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie.

Prezydent Ferenc wyjaśnił, że:
- już w 2015 roku stwierdzono konieczność modernizacji starego basenu. Koszty wyliczono wówczas na kwotę 17 mln zł,
- stary basen wymaga modernizacji, szczególnie technologii filtracji wody. Istnieje bowiem problem z utrzymaniem dobrego stanu sanitarnego wody, dlatego obecnie temperatura wody w niecce basenowej jest niska, by nie namnażały się bakterie,
- miasto ponosi stałe koszty utrzymania starego basenu na poziomie 1 mln zł rocznie. Przy pozostawieniu funkcji pływalni starego obiektu koszty utrzymania dwóch basenów szacowane są na blisko 6 mln zł. Są to zbyt duże koszty dla miasta,
- niecka sportowa nowego basenu będzie posiadała wypłycania na dwóch torach, na rożnych poziomach: 90 cm i 120 cm. Będzie to dużo większa powierzchnia przeznaczona do nauki pływania, niż w starym basenie. Nie ma zatem obaw, że szkoły prowadzące naukę pływania, czy placówki oświatowe nie będą mogły prowadzić zajęć na nowym obiekcie,
- powierzchnia lustra wody na nowym basenie będzie prawie dwa razy większa niż na starym,
- miasto zakłada przekształcenie obecnej krytej pływalni w halę wielofunkcyjną, służącą nie tylko do uprawiania sportów walki,
- koszt przekształcenia obiektu oszacowano na 1 – 1,5 mln zł,
- konsultacje prowadzone były i są nadal z Miejską Radą Sportu oraz z klubami sportowymi działającymi na terenie miasta,
- ponadto planowana jest zmiana kursowania autobusów miejskich, tak, aby ułatwić dostęp do nowego basenu z każdej dzielnicy miasta.