Image

Dziś podczas konferencji prasowej prezydent Jarosław Ferenc odniósł się do komentarzy oraz petycji, która wpłynęła do urzędu miasta w sprawie pozostawienia funkcji pływalni „starego” basenu.


W złożonej petycji jej autorka wnosi o zaniechanie działań zmierzających do zamknięcia krytej pływalni oraz o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie.

Prezydent Ferenc wyjaśnił, że:
- już w 2015 roku stwierdzono konieczność modernizacji starego basenu. Koszty wyliczono wówczas na kwotę 17 mln zł,
- stary basen wymaga modernizacji, szczególnie technologii filtracji wody. Istnieje bowiem problem z utrzymaniem dobrego stanu sanitarnego wody, dlatego obecnie temperatura wody w niecce basenowej jest niska, by nie namnażały się bakterie,
- miasto ponosi stałe koszty utrzymania starego basenu na poziomie 1 mln zł rocznie. Przy pozostawieniu funkcji pływalni starego obiektu koszty utrzymania dwóch basenów szacowane są na blisko 6 mln zł. Są to zbyt duże koszty dla miasta,
- niecka sportowa nowego basenu będzie posiadała wypłycania na dwóch torach, na rożnych poziomach: 90 cm i 120 cm. Będzie to dużo większa powierzchnia przeznaczona do nauki pływania, niż w starym basenie. Nie ma zatem obaw, że szkoły prowadzące naukę pływania, czy placówki oświatowe nie będą mogły prowadzić zajęć na nowym obiekcie,
- powierzchnia lustra wody na nowym basenie będzie prawie dwa razy większa niż na starym,
- miasto zakłada przekształcenie obecnej krytej pływalni w halę wielofunkcyjną, służącą nie tylko do uprawiania sportów walki,
- koszt przekształcenia obiektu oszacowano na 1 – 1,5 mln zł,
- konsultacje prowadzone były i są nadal z Miejską Radą Sportu oraz z klubami sportowymi działającymi na terenie miasta,
- ponadto planowana jest zmiana kursowania autobusów miejskich, tak, aby ułatwić dostęp do nowego basenu z każdej dzielnicy miasta.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: