Image

RKS od lat otrzymuje największe wsparcie z budżetu miasta spośród wszystkich klubów i stowarzyszeń sportowych w Radomsku.  

Czytając w mediach komentarz Jakuba Mielczarka, wiceprezesa Radomszczańskiego Kolektywu Sportowego, można odnieść wrażenie, że Miasto Radomsko nie wspiera klubu będącego chlubą miasta. O ile można się zgodzić, że RKS rozsławia Radomsko, to twierdzenie, że obcinane są fundusze dla klubu z miejskiej kasy jest nieprawdziwe.

RKS od lat otrzymuje największe wsparcie spośród wszystkich klubów i stowarzyszeń sportowych. W roku 2021 wynosi ono 200 tys zł, ponad jedną trzecią wszystkich pieniędzy przeznaczonych na dotacje sportowe w budżecie miasta. Dodatkowo klub na zasadach preferencyjnych korzysta z miejskiej infrastruktury sportowej (udostępnienie stadionu miejskiego wraz z zapleczem i boisk szkolnych, korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Kościuszki, korzystnie z sauny i pływalni MOSiR), a wartość tego wsparcia w ostatnich latach można oszacować na około 150 tys. zł rocznie. Niezależnie więc od formy wsparcia – dotacje, promocja przez sport, pomoc rzeczowa itd. - wynosi ono około 350 tys. zł rocznie.

Jeśli chodzi o same dotacje, to kluby sportowe prowadzące działalność na terenie Miasta Radomska i na rzecz jego mieszkańców, nie działające w celu osiągnięcia zysku corocznie mają możliwość złożenia wniosków o przyznanie wsparcia finansowego z budżetu miasta. Wysokość środków przeznaczonych na sport w danym roku określana jest w uchwale budżetowej. Natomiast wysokość dotacji dla konkretnego klubu zależy od oceny złożonego wniosku przez komisję konkursową. Ze względu na roczny charakter budżetu miasta, wszystkie dotacje przyznawane dla organizacji pozarządowych (w tym klubów sportowych) również przyznawane są tylko na dany rok kalendarzowy. W związku z tym dotacja przyznana dla klubu sportowego w każdym roku stanowi odrębną wielkość i jest niezależna od dotacji udzielonej w roku poprzednim. Nie można, więc uznać, że w 2021 r. "RKS-owi zostały zabrane środki z miejskiej kasy". Takie stwierdzenie świadczy, że Zarząd Klubu nie rozumie zasad rządzących przyznawaniem dotacji.

 

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.