W piątek, 26 marca, w trybie zdalnym odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Radomsku. W porządku obrad znalazły się m.in. zmiany budżetowe, zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych pandemią, utworzenie spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej i dyskusja nad utworzeniem planu miejskiej zieleni.


W pierwszej kolejności spośród punktów merytorycznych radni debatowali i głosowali nad zmianami w uchwale budżetowej na 2021 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radomska. Zmiany zakładają zwiększenie wydatków na bieżący rok, które posłuży m.in na budowę dróg wraz z infrastrukturą na terenach inwestycyjnych przy ul. Sucharskiego (4,1 mln), zakup i montaż wiat przystankowych na ul. ks. Kościowa (200 tys. zł), remonty oraz modernizację dachów budynków zarządzanych przez TBS (250 tys. zł), budowę parku przy ul. św. Jadwigi Królowej etap I (200 tys. zł) czy wypłycenie dwóch torów w niecce basenu sportowego na nowym obiekcie przy ul. św. Jadwigi Królowej (500 tys. zł), a także wydatki na cele projektowe, jak wykonanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie całego miasta. Zwiększenie wydatków pokryte będzie z wolnych środków, jakimi dysponuje miasto, oraz z odszkodowania od GDDKiA wypłaconym za rondo u zbiegu ul. Targowej-Krakowskiej-Stara Droga.

Z przychylnością radnych spotkała się również uchwała o wprowadzeniu zwolnienia z podatku od nieruchomości części przedsiębiorców, których pandemia COVID-19 najbardziej dotknęła finansowo. Zwolnienie miałoby obowiązywać za okres od stycznia do maja 2021 i obejmować przede wszystkim branżę gastronomiczną i usługi hotelarskie - niewykluczono, że lista sektorów działalności gospodraczej uprawnionych do otrzymania ulgi poszerzy się w przyszłości.

Radni zatwierdzili wniosek prezydenta Jarosława Ferenca do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto udziałów w tworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej oraz wyrazili zgodę na jej utworzenie. Celem spółki będzie budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadzie najmu - mieszkania te mają być szansą dla rodzin, które nie posiadają zdolności kredytowej, ale posiadają tzw. "zdolność czynszową". Siedziba spółki będzie się mieścić w Radomsku, a wysokość wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa może wynieść nawet 3 mln zł. O inicjatywie pisaliśmy również w artykule Na konferencji w Radomsku o mieszkalnictwie.

Dyskusja na temat miejskiej zieleni i opracowania jej planu pojawiła się w porządku obrad tuż przed ich rozpoczęciem. Koncepcja zagospodarowania miejskiej zieleni miałaby powstawać pod okiem specjalistów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew oraz firmy Greenpark w ramach programu badawczego "Drzewa miejskie". W akcji brać ma udział kilka samorządów, a jej celem jest ułatwienie samorządom kompleksowe spojrzenie na drzewostan i zieleń osłonową.

Na wniosek radnych Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Radomsku dyskusja i głosowanie nad programem "Radomsko bez smogu" została zdjęta z porządku obrad sesji. Temat powróci najwcześniej na przyszłej  sesji.