9 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa „Święto Chrztu Polski”. Na mocy tej ustawy święto to, jest Świętem Państwowym obchodzonym w dniu 14 kwietnia. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, która rozpoczęła chrystianizację naszej Ojczyzny i dała początek naszej państwowości.


Akcja Katolicka wraz z Fundacją SŁOWO zaprasza do świętowania Chrztu Polski przez wywieszenie flagi. Fundacja „Słowo”, która prowadzi akcję upowszechniającą Święto Chrztu Polski zachęca do udziału w wydarzeniu oraz upowszechnienia tego Święta wśród rodzin, przyjaciół i znajomych. Dostępne materiały można znaleźć m. in. na stronie: www.swietochrztu.pl oraz mediach społecznościowych.

SwietoChrztuPlakatWywiesFlage1404