Miasto Radomsko wspiera pary, dla których jedyną szansą na posiadanie dziecka jest zabieg ,,in vitro''.

Umowy z realizatorami programu pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska na lata 2021-2023” zostały już podpisane.

Realizatorami programu będą:

1. Salve – Medica z siedzibą w Warszawie Al. Wilanowska 365/2
2. Centrum Zdrowia Kielce z siedzibą: Podzamcze 45, 26-060 Chęciny
3. Gameta - Szpital z siedzibą w Rzgowie ul. Rudzka 34/36
4. Invicta – z siedzibą w Gdańsku, oddział w Warszawie, Słupsku, Gdyni, Bydgoszczy
5. Gyncentrum – z siedzibą w Katowicach ul. Żelazna 1, oddział w Częstochowie
6. Centrum Medyczne Angelius Provita z siedzibą w Katowicach ul. Fabryczna 13d

Pary małżeńskie, które zamieszkują na terenie miasta Radomska i chcą skorzystać z dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego mogą już bezpośrednio zgłaszać się do wybranej przez siebie kliniki spośród sześciu wymienionych powyżej. Dodatkowym kryterium kwalifikacji jest wiek kobiety, który musi się mieścić w przedziale 20-40 lat, warunkowo kobiety do 42 roku życia po spełnieniu warunków medycznych określonych w programie. Pierwszeństwo w kwalifikacji do programu przysługuje parze ze zdiagnozowanym schorzeniem nowotworowym.

Szczegółowej kwalifikacji medycznej dokonywał będzie podmiot leczniczy. Kwota dofinansowania to maksymalnie 5000 zł. do jednego zabiegu a maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie to 2 zabiegi dla jednej pary.

Dofinansowanie będzie przyznawane uczestnikom programu po zatwierdzeniu finansowania przez Urząd Miasta Radomska. O zakwalifikowaniu się pacjentów do programu decydować będzie też kolejność zgłoszeń. Na realizację programu w latach 2021 - 2023 r. Miasto Radomsko przeznacza w każdym kwotę 100.000,00zł.