Image

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku.

Prezydent Miasta Radomska ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku tj.

1. Wspieranie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

2. Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 81/2021 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 21 kwietnia 2021 r. Treść zarządzenia dostępna jest w tym miejscu.

Formularz oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja 2021 r. - decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Miasta.

 

 

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.