Image

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje, że od 4 maja ponownie otwarty zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Płoszowie.

W związku z coraz większą świadomością ekologiczną mieszkańców, mających potrzebę pozbywania się odpadów w sposób umożliwiający poddanie ich odpowiednim procesom odzysku i recyklingu punkt PSZOK zostanie otwarty w pełnym zakresie na zasadach określonych w regulaminie dostępnym na stronie Spółki.

Ze względu na wciąż utrzymującą się wysoką liczbę zachorowań na COVID-19 odpady można będzie dostarczać z zachowaniem następujących środków zapobiegawczych:

- obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek ochronnych,

- obowiązek stosowania jednorazowych rękawiczek,

- dostarczenie uprzednio posegregowanych odpadów z uwagi na brak możliwości rozsortowania odpadów na miejscu oraz konieczność minimalizacji czasu przebywania na terenie zakładu oraz kontaktu z pracownikami,

- zakaz wjazdu pojazdów, w których przebywają dzieci,

- zakaz wjazdu do punktu PSZOK dla osób chorych oraz z objawami chorobowymi.


W razie dodatkowych pytań PGK zachęca do kontaktu pod nr tel. 44 682 68 56 wew. 21 lub 739 33 00.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.