Image

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego odbyło się w terenie.

Pracę Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego rozpoczęto przy budynku „Kinemy”. Na miejscu radny Radosław Rączkowski pytał o możliwość zabezpieczenia cennego dla radomszczan obiektu należącego do OSP Radomsko, żeby uchronić go od dalszej degradacji. Po dyskusji radni komisji postanowili skierować wniosek o zabezpieczanie cieknącego dachu do Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Drugi punkt obrad komisji poświęcony był wizji lokalnej północnego fragmentu miasta w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Górnickiego, Witosa i Kraszewskiego do terenów PKP w związku z planowanym przystąpieniem do wykonania MPZP dla tego rejonu. Komisja wnioskowała m.in. o zmianę granic planu zaproponowanego w przeprowadzonej uprzednio analizie, by kompleksowo objąć teren MPZP oraz pozytywnie zaopiniowała przyszłe funkcje terenu tj.: tereny zielone, obszar retencji wody, sport i rekreacja oraz usługi powiązane z funkcją obszaru zieleni, sportu i rekreacji.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.