W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2021 ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej „Rokiem Tadeusza Różewicza” uwzględniając rekomendacje Komisji Konkursowej Prezydent Miasta Radomska podjął decyzję o wsparciu finansowym realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

Zadanie I: Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej) - przeznaczona kwota: 40.000,00 zł:

1. „Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej)” dla Towarzystwa Śpiewaczego im. S. Moniuszki – propozycja dotacji: 20.000,00 zł,

2. „Warsztaty teatralne z Tadeuszem Różewiczem” dla Stowarzyszenia TEATR ŹRÓDŁO – propozycja dotacji: 8.000,00 zł,

3. „Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej)” dla Stowarzyszenia Muzyki Chóralnej CANTABILE – propozycja dotacji: 12.000,00 zł.

Zadanie II: Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym - przeznaczona kwota: 50.000,00 zł:

1. XXXVI Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny OPAL dla Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko – propozycja dotacji: 23.400,00 zł,

2. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym – XII Spotkania chóralne dla Stowarzyszenia Muzyki Chóralnej CANTABILE – propozycja dotacji: 10.000,00 zł.

Zadanie III: Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i środowiskowym – przeznaczona kwota: 16.000,00 zł:

1. „„Uśmiechnij się z Różewiczem” Koncert młodych artystów.” dla Fundacji „Promień Radości” - propozycja dotacji: 4.500,00 zł,

2. „Nieznane oblicze Tadeusza Różewicza” dla Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej” - propozycja dotacji: 3.500,00 zł,

3. „Spacer z poetą. Tadeusz Różewicz.” dla Fundacji Inicjatyw Kulturalnych – propozycja dotacji: 1.500,00 zł,

4. „Na węgierskim szlaku” dla Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej – propozycja dotacji: 1.500,00 zł,

5. „Cykl filmowy – Róże dla Różewicza” dla Stowarzyszenia TEATR ŹRÓDŁO – propozycja dotacji: 5.000,00 zł.


Zadanie IV: Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej seniorów – przeznaczona kwota: 8.000,00 zł:
NA W/W ZADANIE NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA.

Zadanie V: Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych tematycznie związanych z historię Radomska – przeznaczona kwota: 6.000,00 zł:

1. „Publikacja „Zeszytów Radomszczańskich t. XIX”” dla Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Radomsku – propozycja dotacji: 3.000,00 zł.