Image

Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc podpisał porozumienie z Łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi w sprawie współdziałania w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia, wychowania i zatrudnienia młodzieży.

 

Porozumienie obejmuje współpracę jednostek OHP w województwie łódzkim w celu m.in. zapewnienia odpowiedniego przygotowania zawodowego młodzieży objętej szkoleniową i wychowawczą działalnością oraz uzyskania przez nią kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, ułatwiających absolwentom zatrudnienie.

- Chcemy wspierać Ochotnicze Hufce Pracy, ponieważ zajmują się edukacją oraz pomagają młodzieży, która ma trudności na rynku pracy w zdobyciu zatrudnienia. Działania, które będziemy wspólnie realizować, z pewnością przyniosą wiele korzyści dla młodych ludzi oraz miasta – podkreśla prezydent Jarosław Ferenc.

 - Myślę, że nasza współpraca będzie układać się bardzo dobrze. Miasto jak i OHP mają wspólny cel, czyli pomoc młodzieży w zdobyciu zawodu. Chcemy pomóc młodym ludziom wyjść z tzw. cienia. Będziemy współpracować na wielu płaszczyznach i realizować ciekawe wydarzenia, a także ułatwić naszej młodzieży kontakty z pracodawcami – wyjaśnia Artur Waloszczyk Komendant Wojewódzki OHP w Łodzi.

 Współpraca Miasta Radomska oraz OHP będzie polegała m.in. na:
- propagowaniu przedsiębiorczości,
- zapewnieniu miejsc na naukę zawodu dla młodzieży objętej opieką OHP,
- partnerstwie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
- inicjowaniu przedsięwzięć umożliwiających młodzieży podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, jak i w ramach kształcenia ustawicznego,
- działaniach przygotowujących młodzież do egzaminów kwalifikacyjnych w rzemiośle,
- promocji doskonalenia zawodowego oraz zatrudnienia młodzieży.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.