Image

W poniedziałek, 10 maja, w sali obrad UM odbyła się konferencja prasowa w sprawie trwającej inwestycji w Miejskim Domu Kultury w Radomsku - przekształcenia piwnic MDK na nowoczesną przestrzeń dla kultury. W ubiegły piątek wykonawca, firma Inkomet, zgłosiła chęć odstąpienia od umowy na wykonanie inwestycji.


W październiku ubiegłego roku wykonawca zgłosił nieprawidłowości w projekcie dot. izolacji ścian oraz odwodnienia piwnic MDK, na dowód których przedstawił miastu własną ekspertyzę. Innego zdania było studio projektowe odpowiedzialne za dokumentację projektową inwestycji, według której zastosowane rozwiązania były wystarczające i zgodne ze sztuką - potwierdzało to również na spotkaniu z wykonawcą i specjalistą z firmy zajmującej się izolacją ścian, na które zostało wezwane po otrzymaniu przez miasto ekspertyzy zleconej przez wykonawcę.

- Mając dwa skrajne stanowiska, jedno wykonawcy, który kwestionował rozwiązania projektowe oraz projektanta, który podtrzymywał zastosowane rozwiązania, miasto zdecydowało się wykonać niezależną ekspertyzę, która miała ocenić prawidłowość wykonania dokumentacji. Wykonawca został o tym poinformowany pod koniec grudnia. - tłumaczyła sytuację wiceprezydent Monika Andrysiak.

Umowa na wykonanie ekspertyzy została podpisana 27 stycznia, po przeprowadzeniu zapytania ofertowego. Termin ekspertyzy, przez wzgląd na złożoność zagadnienia, został wyznaczony na 22 marca - tego też dnia jej treść wpłynęła do urzędu. Zlecona przez miasto ekspertyza częściowo potwierdziła obawy wykonawcy - na niektórych fragmentach występują nieprawidłowości w doborze systemu izolacji ścian, nie zaś na terenie całej inwestycji, jak wskazywały ekspertyzy zlecone przez wykonawcę. Błędy zostały zgłoszone projektantowi, który miał przygotować rozwiązania zastępcze. Poprawiona w zakresie hydroizolacji ścian dokumentacja projektowa została przedstawiona przez projektanta 23 kwietnia - kosztorys robót zamiennych wpłynął 5 maja. W ubiegły piątek, 7 maja, miasto próbowało przekazać dokumentację wykonawcy. Dokumentacja nie została odebrana, a tego samego dnia wpłynęło pismo o chęci odstąpienia od umowy.

W odpowiedzi na jedno z pytań dziennikarzy wiceprezydent Monika Andrysiak poinformowała, że w przepisach prawa budowlanego są instrumenty do dochodzenia roszczeń w takich przypadkach w stosunku do projektantów i miasto nie wyklucza próby ich wykorzystania.

Zlecona przez miasto ekspertyza wykazała również alarmujący stan stropu znajdującego się nad jednym z pomieszczeń ujętych w projekcie - mowa o części, w której przed okresem pandemii działała kawiarnia. Z tego względu nie będzie ona mogła wznowić swojej działalności. Miasto w dalszym ciągu czeka na wprowadzenie zmian w dokumentacji w zakresie zabezpieczenia stropu.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.