Dziś w Urzędzie Miasta Radomska odbyło się kolejne spotkanie dotyczące utworzenia spółki "SIM Łódzkie" z siedzibą w Radomsku.

Oprócz przedstawicieli gmin i miast, które dołączyły do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej obecni byli przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości na czele z prezesem Bartłomiejem Druzińskim, wiceprezesem Michałem Sroką oraz wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra.

Podczas kolejnego roboczego spotkania omawiano szczegóły zapisów umowy o funkcjonowaniu spółki.
- Chcemy w przyszłym tygodniu zamknąć sprawę sporządzenia aktu notarialnego. Następnie przedstawimy projekt naszej Radzie Nadzorczej, która, mam nadzieję, wyda pozytywną opinię na temat projektu aktu. Nastepnie projekt ten otrzyma Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin, który go zatwierdzi – wyjaśnia prezes KZN Bartłomiej Druziński. - Akt notarialny zostanie podpisany w pierwszej połowie czerwca w Radomsku – dodaje.

Radomsko tworząc "SIM Łódzkie" dołączy do 124 gmin, które otrzymały wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (84 – po 3 mln, a 40 - po 10 proc. wartości zaplanowanych inwestycji). W całej Polsce powstało już 6 SIM-ów.

SIM to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu z możliwością dojścia do własności.

- Dzięki temu, że Radomsko przystąpiło do tego projektu, zwiększy się podaż mieszkań na naszym rynku, co pomoże wielu mieszkańcom w spełnieniu marzenia o własnym "M" – podkreśla prezydent Jarosław Ferenc.