Już od 27 maja na stronie internetowej radomsko.pl oraz w biurze podawczym Urzędu Miasta Radomska będą dostępne wnioski o przyznanie dotacji na wymianę źródła ciepła w ramach programu „Radomsko bez smogu”.

„Radomsko bez smogu” ma na celu ograniczanie niskiej emisji. Przez trzy lata trwania programu Miasto Radomsko przeznaczy łącznie 3 miliony złotych (milion zł na rok trwania programu) na dofinansowanie wymiany starych i nieekologicznych pieców. Wypełnione wnioski przyjmowane będą od 31 maja – o przyznaniu dotacji decyduje poprawność wypełnienia wniosku, faktyczna likwidacja źródła ciepła oraz kolejność zgłoszeń.

Deklaracje będzie można składać również na lata 2022 i 2023, dzięki czemu wnioskodawca ma czas na przygotowanie się do wymiany źródła ciepła. - Bardzo ważne jest to, że zadanie musi zostać zrealizowane w roku podpisania umowy. W przeciwnym razie wnioskodawca nie otrzyma dotacji – wyjaśnia naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Marzanna Proszowska. Maksymalne dofinansowanie wynosi 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dotację można łączyć z innymi źródłami finansowania.

Maksymalne kwoty dofinansowania dla programu „Radomsko bez smogu” wynoszą:

- 8000,00 zł - pompy ciepła (OZE),

- 6000,00 zł - instalacja kotłowni gazowej,

- 6000,00 zł - dla kotła na biomasę (pelet),

- 6000,00 zł - dla kotła olejowego,

- 6000,00 zł - instalacja węzła sieci ciepłowniczej,

- 4500,00 zł - dla kotła węglowego,

- 4500,00 zł - wymiana kotła gazowego,

- 4500,00 zł - ogrzewanie elektryczne (z wyłączeniem pompy ciepła).

Do pobrania: "Regulamin proramu Radomsko bez smogu"