Podczas dzisiejszej XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomsku zwołanej w trybie nadzwyczajnym dokonano wyboru nowego przewodniczącego rady. Został nim Tadeusz Kubak.

 

Przewodniczący Rafał Dębski złożył rezygnację z pełnionej funkcji, która została przyjęta. Były już przewodniczący podziękował radnym oraz pracownikom biura rady za dotychczasową współpracę.

Następnie radni przystąpili do powołania nowego przewodniczącego Rady. Zgłoszono jedną kandydaturę Tadeusza Kubaka.

Podczas obrad powołano Komisję Skrutacyjną, która przeprowadziła głosowanie tajne. W jej skład weszli: Grzegorz Minecki, Jacek Gębicz i Kamil Bugdal.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Głosami 13 radnych „za” i 8 „przeciw” nowym przewodniczącym został radny Tadeusz Kubak.

- Dziękuję wszystkim tym, którzy głosowali na mnie, a także tym, którzy byli przeciw. Mam nadzieję, że nasza współpraca w Radzie będzie się układała dobrze. Postaram się, aby sesje były prowadzone sprawnie. Postaram się także godnie reprezentować całą Radę Miejską. Jeszcze raz dziękuję – mówił tuż po ogłoszeniu wyników głosowania.