Miasto Radomsko otrzyma ponad 8 mln złotych dofinansowania na zakup elektrycznych autobusów, stacji do ładowania oraz instalacji fotowoltaicznej.


 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie ocenił wniosek Miasta Radomska na realizację zadania pn. „Rozwój zeroemisyjnego transportu” w Radomsku w ramach programu priorytetowego „Ochrona atmosfery Zielony transport publiczny (Faza I)”. Zadanie obejmuje zakup 4 elektrycznych, niskopodłogowych autobusów o długości około 12 metrów, dwóch dwustanowiskowych stacji do ładowania o mocy 80 kW. Ponadto zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do ładowania zakupionych autobusów elektrycznych.

Autobusy zeroemisyjne będą wykorzystywane na liniach przebiegających głównie przez ścisłe centrum miasta, o zwartej zabudowie, zabudowie domów jednorodzinnych i prywatnych przedsiębiorstw, co spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta. Każdy z zakupionych autobusów przejedzie rocznie minimum 30 000 km. Instalacja fotowoltaiczna pozwoli na zmniejszenie zużycia energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych na cele publicznej komunikacji miejskiej.

Całkowita wartość zadania: 13 126 560 zł
Kwota dofinansowania z NFOŚiGW: 8 336 000 zł

NFOŚiGW