Image
Na dzisiejszej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku radni pozytywnie zaopiniowali budżet za 2020 r. w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Wysłuchali również informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Radomsku oraz oceny stanu bezpieczeństwa publicznego za 2020 r.
Ponadto wymienili się uwagami na temat wad i zalet projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej, nad którą pracuje obecnie rząd RP, i tego jakie mogłaby nieść korzyści i wyzwania dla miasta i działających na jego terenie jednostek OSP.
Radni wysłuchali również sprawozdania z działalności Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020 z ust jego naczelnika Jacka Paula. Pan naczelnik mówił między innymi o lawinowym wzroście przypadków porzucania pojazdów samochodowych, które w świetle przepisów w wielu przypadkach muszą być usuwane na koszt miasta. Wzrost nastąpił z kilku rocznie do kilkunastu w roku ubiegłym.
 
Na komisji pojawił się również wniosek o zakup tzw. fotopułapek na użytek Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku. Takie urządzenia miałyby służyć do monitorowania miejsc, które są szczególnie narażone na powstawanie "dzikich" wysypisk śmieci. Wydział w przeszłości dysponował już takim urządzeniem, jednak zostało ono skradzione w grudniu 2019 roku.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.