Od 13 kwietnia do 12 maja 2021 r. trwały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Radomska. Przedstawiamy Raport z przeprowadzonych konsultacji.

 

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia wynikające z epidemii COVID - 19 konsultacje przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku.

Zadaniem przeprowadzenia konsultacji społecznych było zapoznanie mieszkańców z procesem rewitalizacji Radomska, a także zebranie uwag i opinii dotyczących poszczególnych dokumentów.

Podczas żadnej z przeprowadzonych form konsultacji nie zgłoszono uwag do projektu uchwały jak również nie pojawiły się żadne uwagi dotyczące prezentowanej diagnozy, a także badania ankietowego mieszkańców.

W wyniku tego projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Radomska, a także dokument Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nie ulegają zmianie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.

.