Już od dziś na stronie internetowej radomsko.pl są dostępne wnioski o przyznanie dotacji na wymianę źródła ciepła w ramach programu „Radomsko bez smogu”. Od jutra 27 maja wnioski dostępne będą w biurze podawczym Urzędu Miasta Radomska. A od poniedziałku 31 maja rusza przyjmowanie wniosków.

„Radomsko bez smogu” ma na celu ograniczanie niskiej emisji. Przez trzy lata trwania programu Miasto Radomsko przeznaczy łącznie 3 miliony złotych (milion zł na rok trwania programu) na dofinansowanie wymiany starych i nieekologicznych pieców. Wypełnione wnioski przyjmowane będą od 31 maja – o przyznaniu dotacji decyduje poprawność wypełnienia wniosku, faktyczna likwidacja źródła ciepła oraz kolejność zgłoszeń. W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem wniosku, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami będą służyć pomocą.

Deklaracje/wniosek będzie można składać również na lata 2022 i 2023, dzięki czemu wnioskodawca ma czas na przygotowanie się do wymiany źródła ciepła. - Bardzo ważne jest to, że zadanie musi zostać zrealizowane w roku podpisania umowy. W przeciwnym razie wnioskodawca nie otrzyma dotacji – wyjaśnia naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Marzanna Proszowska. Maksymalne dofinansowanie wynosi 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dotację można łączyć z innymi źródłami finansowania np. programem "Czyste powietrze" (pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska również pomogą przy wypełnieniu wniosku do rządowego programu).

Wnioski składać można osobiście, pocztą lub za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Maksymalne kwoty dofinansowania dla programu „Radomsko bez smogu” wynoszą:

- 8000,00 zł - pompy ciepła (OZE),

- 6000,00 zł - instalacja kotłowni gazowej,

- 6000,00 zł - dla kotła na biomasę (pelet),

- 6000,00 zł - dla kotła olejowego,

- 6000,00 zł - instalacja węzła sieci ciepłowniczej,

- 4500,00 zł - dla kotła węglowego,

- 4500,00 zł - wymiana kotła gazowego,

- 4500,00 zł - ogrzewanie elektryczne (z wyłączeniem pompy ciepła).

Do pobrania:

Wniosek o dotację "Radomsko bez smogu" (docx)

Wniosek o dotację "Radomsko bez smogu" (odt)

Uchwała - regulamin programu "Radomsko bez smogu"