Image

W czwartek, 27 maja, obradowała Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej w Radomsku. Już w trybie stacjonarnym i z nowym przewodniczącym - Andrzejem Kucharskim. Zastąpił on dotychczasowego przewodniczącego komisji Łukasza Więcka.


Podczas posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej w Radomsku radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2020 w zakresie rodziny, zdrowia i opieki socjalnej. Podczas obrad w czwartek 27 maja przyjęli też sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domy Samopomocy, a także informacje z realizacji: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawozdanie i informacje dotyczyły roku 2020. W sprawach różnych przewodniczący Komisji Andrzej Kucharski poinformował o piśmie mieszkanki, dotyczącym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pismo zostanie przekazane dyrektorowi MOPS, który ma odnieść się do zawartych w nim zastrzeżeń.

 

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.