Image

W czwartek, 27 maja, obradowała również Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku - pierwszy raz z nowym przewodniczącym Piotrem Lewandowskim, który zastąpił zasiadającego dotychczas na tym stanowisku radnego Pawła Pichita.


Posiedzenie rozpoczęło się od wzajemnych podziękowań - nowy przewodniczący dziękował swojemu poprzednikowi za wieloletnią pracę w prowadzeniu prac komisji, a poprzednik dziękował współpracę radnym, przedstawicielom urzędu i pracownicom Biura Rady.

Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu (w zakresie oświaty, kultury, kultury fizycznej), projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021.

Miasto planuje przeznaczyć 281 tys. zł na odnowienie tzw. "Orlika". Prac konserwacyjnych wymaga przede wszystkim płyta boiska. Miasto jednocześnie stara się pozyskać środki zewnętrzne na ten cel - jeśli to się nie powiedzie, konieczne będzie znalezienie środków własnych. Wg wstępnych szacunków koszt renowacji to ok. 600 tys. zł.
W sprawach różnych radni dyskutowali na temat miejskich basenów i zasadności ich czasowej lub stałej koegzystencji. Padł pomysł utworzenia grupy roboczej, która miałaby ustalić najlepszą drogę postępowania. Obradujący doszli jednak do wniosku, że do skutecznego obrania najkorzystniejszej dla mieszkańców opcji konieczne są dane z co najmniej 6 miesięcy jednoczesnego działania obu basenów.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.